Glejte razdelek »Samodejno parkiranje« v 2. poglavju.

Order: 
290
Image: 
Model: