ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Zagon:

Pri vozilih s samodejnim menjalnikom in mehansko ročico premaknite ročico v položaj P.

Vozila z bencinskim motorjem

- Vklopite zaganjalnik in pri tem ne pritiskajte pedala za plin.

- Takoj ko motor steče, ključ spustite.

É Vozila z dizelskim motorjem

- kontaktni ključ obrnite v položaj »ON« 2 in ga držite v tem položaju, dokler se kontrolna lučka zagonskega segrevanja ne izklopi;

- obrnite ključ v položaj za zagon »START« 3 in pri tem ne pritiskajte pedala za plin;

- takoj ko motor steče, spustite ključ.

Posebna opomba: če motor zaganjate pri zelo nizki zunanji temperaturi (pod -10 °C): pritisnite pedal sklopke in ga držite pritisnjenega, dokler se motor ne zažene.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ v položaj »LOCK« 0.

Opomba: pri vozilih z ročnim menjalnikom se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal sklopke«, če motor ugasne. Do konca pritisnite pedal sklopke za ponovni zagon motorja.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu. Nevarnost izklopa servovolana. Obstaja nevarnost nesreče.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.

Različice UNP

Za zagon motorja se vedno uporablja bencin:

- zaganjajte brez pritiskanja pedala za plin;

- Takoj ko motor steče, ključ spustite.

Sistem samodejno odloča o prehodu iz bencinskega pogona v način UNP.

Odvisno od vozila lahko sistem pri nekaterih pogojih uporabe (npr. sunkovito pospeševanje) začasno preklopi nazaj v bencinski način.

Sistem lahko ponovno zagotovi način pogona UNP, če so pogoji v okolju znova primerni.

Za več informacij POSEBNOSTI RAZLIČIC NA LPG.

Pri temperaturah blizu 0 °C, ali nižjih je priporočljiva uporaba načina ECO, za čim večji izkoristek načina UNP NASVETI ZA VOŽNJO, VOŽNJA ECO.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer bi lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, prišle v stik z vročim izpušnim sistemom.

Nikoli ne izključite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbags in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba ali žival, ki potrebuje pomoč drugih. Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata ..., s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge. Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste. SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.