Glejte razdelek »Varovala za otroke: izklop, vklop sestavnega dela sovoznikova

airbag« v 1. poglavju.

Order: 
300
Image: 
Model: