Nazaj na seznam

GRETJE, ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala A

(odvisno od izvedbe vozila)

1 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

2 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

3 Nastavitev količine dovajanega zraka.

4 Reciklaža zraka

5 Uravnavanje temperature zraka

6 Klimatska naprava

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 1.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

Zrak je usmerjen do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Stikala B

(odvisno od vozila)

1 Porazdelitev zraka v potniškem prostoru.

2 Ogrevanje/razmegljevanje zadnjega stekla in (odvisno od vozila) vzvratnih ogledal.

3 Nastavitev količine dovajanega zraka.

4 Reciklaža zraka

5 Uravnavanje temperature zraka

6 Upravljanje klimatske naprave.

7 Funkcija za boljšo vidljivost »Jasen pogled«.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Vklop ni mogoč, če je stikalo 3 nastavljeno na »0« (stikalo A) ali »OFF« (stikalo B).

Za izklop klimatske naprave pritisnite gumb 6. Opozorilna lučka v stikalu se bo izklopila.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Vključevanje recikliranja ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- za hitrejše ohlajanje temperature potniškega prostora, ko je aktivirana klimatska naprava.

Funkcija se upravlja samodejno, vendar jo lahko vključite tudi ročno. V tem primeru vklop funkcije potrdi prižgana kontrolna lučka na gumbu 4.

Ročno upravljanje

Pritisnite gumb 4, kontrolna lučka na gumbu se vklopi.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel. Da bi se temu izognili, se reciklaža zraka po določenem času samodejno onemogoči.

Zaustavitev sistema

Obrnite stikalo 3 v položaj »OFF« ali »0«, da sistem izklopite ali pritisnite gumb 4. Za vklop obrnite stikalo 3, da nastavite hitrost prezračevanja.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 7: prižge se opozorilna lučka na gumbu.

Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega, zadnjega in prednjih bočnih stekel ter z zunanjih vzvratnih ogledal (odvisno od izvedenke vozila). Zahteva vklop avtomatskega delovanja klimatske naprave in gretja zadnjega stekla.

Za izklop gretja zadnjega stekla pritisnite gumb 2. Lučka na gumbu preneha svetiti.

[1Za izhod iz te funkcije pritisnite gumb 7 ali 5.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Vklop ni mogoč, če je stikalo 3 nastavljeno na »0« (stikalo A) ali »OFF« (stikalo B).

Za izklop klimatske naprave pritisnite gumb 6. Opozorilna lučka v stikalu se bo izklopila.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Uporaba funkcije sušenja/odmrzovanja bo onemogočila reciklažo zraka.

Delovanje klimatske naprave povzroči večjo porabo goriva (zato izključite klimatsko napravo, kadar je ne potrebujete).

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite gumb 4: kontrolna lučka na gumbu se vklopi. V teh pogojih zrak v potniškem prostoru kroži brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- za hitrejše ohlajanje temperature potniškega prostora, ko je aktivirana klimatska naprava.

Če klimatska naprava ni vklopljena (»A/C« opozorilna lučka na stikalu 6 se izklopi), lahko daljša uporaba recikliranega zraka povzroči rošenje bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter druge nevšečnosti zaradi prisotnosti nerecikliranega zraka v potniškem prostoru. Da bi se temu izognili, se reciklaža zraka po določenem času samodejno onemogoči.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Premaknite stikalo 3, da nastavite količino dovajanega zraka. Če želite zapreti dotok zraka, nastavite stikalo 3 v položaj »0« (stikalo A) ali »OFF« (stikalo B).

Sistem je izključen: v potniški prostor ne prihaja nič zraka (pri mirujočem vozilu), med vožnjo pa lahko občutite rahel pretok zraka.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte stikalo 5 glede na želeno temperaturo. Čimbolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 5 v desno.

Uporaba položaja W na stikalu 1 bo onemogočila funkcijo recikliranja zraka za preprečevanje zarositve vetrobranskega stekla.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 2. Prižge se ustrezna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izklopite tako, da znova pritisnete gumb 2. Kontrolna lučka ugasne.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Hitro sušenje stekel

Pomaknite stikala 13 in 5 na:

- sušenje stekel W;

- hitrost ventilatorja v položaju 3 ali 4;

- najvišja temperatura.

Pritisnite gumb 4 za izklop reciklaže zraka (izklopljena opozorilna lučka).