POSODA ZA GORIVO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uporabna prostornina posode za gorivo:

- Približno 42 litrov za vozila z bencinskim motorjem;

- Približno 39 litrov za vozila z dizelskim motorjem.

Pri odklenjenem vozilu vratca 1 odprete tako, da pritisnite območje A in ga nato sprostite. Vratca 1 se priprejo.

Med nalivanjem obesite pokrovček 2 na kljukico 1 na vratcih 3.

Glede polnjenja posode za gorivo glejte informacije v razdelku »Nalivanje goriva«.

Pri zapiranju jih z roko potisnite do konca.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak originalnemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pokrovčka ne približujte odprtemu plamenu ali žarečemu predmetu.

Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.

Kakovost goriva

Uporabljajte kakovostno gorivo, ki po kakovosti ustreza normam in predpisom v vaši državi in je obvezno v skladu z navodili, ki so navedena na nalepki, nameščeni na vratcih 1. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Po polnjenju preverite, ali sta pokrovček in vratca dobro zaprta.

Dizelskega goriva ne mešajte z bencinom (neosvinčenim ali E85), niti v najmanjših količinah.

Ne uporabljajte goriva na osnovi etanola, če vaše vozilo temu ni prilagojeno.

Gorivu ne dodajajte aditivov (aditiv, reagent itd.), sicer lahko poškodujete motor. Če želite gorivu dodati aditiv, uporabite izdelek, ki ga je odobril naš tehnični oddelek.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Vozila z dizelskim motorjem

Obvezno uporabljajte dizelsko gorivo, ki ustreza oznakam na nalepki na notranji strani vratc 1.

Vozila z bencinskim motorjem

Obvezno uporabite neosvinčeni bencin. Oktansko število (RON) mora ustrezati oznakam na etiketi, ki se nahaja na vratcih 1. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Nalivanje goriva

Pri izključenem kontaktu vstavite pištolo in jo potisnite do konca, preden sprožite polnjenje posode (nevarnost brizganja).

Zadržite pištolo v tem položaju, dokler nalivanje ni končano.

Potem ko se nalivanje prvič samodejno prekine, ga lahko sprožite še največ dvakrat. V posodi mora namreč ostati nekaj prostora za hlape goriva.

Pri nalivanju goriva pazite, da v posodo za gorivo ne pride voda. Vratca 1 in njihov obod morajo biti čista.

Poseben primer

Če je vozilo mirovalo približno tri mesece, dodajte gorivo, da preprečite poškodbe črpalke za gorivo.

Zato pri izključenem kontaktu dolijte vsaj 5 litrov in nato zaženite motor, da bo črpalka delovala in obnovila gorivo v tokokrogu.

Če ni mogoče doliti vsaj 5 litrov goriva zaradi nivoja goriva v posodi, vozite vozilo tako dolgo, da bo v posodi dovolj prostora.

Vozila z bencinskim motorjem

Uporaba osvinčenega bencina lahko uniči dele sistema proti onesnaževanju, lahko pa ima za posledico tudi odvzem garancije.

Da bi se izognili nalivanju osvinčenega bencina, je nalivno grlo posode za gorivo zoženo in opremljeno s posebnim varnostnim sistemom, ki omogoča le uporabo pištole za nalivanje neosvinčenega bencina (na črpalki).

Vrste goriva v skladu z evropskimi standardi, s katerimi so združljivi motorji vozil, prodajani v Evropi: glejte razpredelnico TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA.

Vozilo je opremljeno s funkcijo Stop and Start

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti): zaustavite motor tako, da pritisnete gumb za zaustavitev motorja 4 ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s ključem ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico.

Prazna posoda goriva pri vozilu z dizelskim motorjem

Vozila s ključem/daljinskim upravljalnikom

- Kontaktni ključ nastavite v položaj »Vklop« M STIKALO ZA ZAGON: vozilo na ključ in počakajte nekaj minut, preden omogočite odzračevanje tokokroga goriva;

- zasukajte ključ v položaj D. Če se motor ne zažene, postopek ponovite;

- če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vozila s kartico

Ko je kartica v potniškem prostoru, pritisnite gumb za zagon 4 in pri tem ne pritiskajte pedalov. Pred zagonom nekaj minut počakajte.

To omogoča odzračevanje krogotoka goriva. Če se motor ne zažene, postopek ponovite.

Če motorja še vedno ne morete zagnati po več poskusih, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Vsakršna dela ali spremembe na sistemu za dovajanje goriva (računalniki, kabli, krogotok goriva, vbrizgalne šobe, zaščitni pokrovi ...) so strogo prepovedana zaradi tveganja, ki ga predstavljajo z vidika vaše varnosti (in jih sme izvajati le usposobljeno osebje servisne mreže za vaše vozilo).

Trdovraten vonj po gorivu

V primeru trdovratnega vonja po gorivu:

- ustavite vozilo v skladu s prometnimi razmerami in izključite kontakt;

- vključite varnostne utripalke, vsi potniki naj izstopijo iz vozila in se oddaljijo od prometnega območja;

- pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.