Spoznajte pomen kontrolnih lučk v vozilu

Kontrolna lučka pozicijskih luči
Kontrolna lučka dolgih luči
Kontrolna lučka zasenčenih luči
Kontrolna lučka zadnjih meglenk
Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči
Kontrolna lučka levih smerokazov
Kontrolna lučka desnih smerokazov
Smerokaz
     airbag
Opozorilna lučka odprtih vrat
Opozorilna lučka obvezne zaustavitve
Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu
Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja
Kontrolna lučka tlaka motornega olja
Kontrolna lučka variabilnega servovolana
Opozorilna lučka
Opozorilna lučka
Kontrolna lučka zategnjene avtomatske parkirne zavore
»
     AUTOHOLD
      opozorilo sistema
Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila 
     (ESC)
      in sistema proti spodrsavanju
Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila 
     ((ESC)
      in sistema proti spodrsavanju
Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev
Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov
Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)
Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja
Lučka načina ECO
Kontrolna lučka prostega teka
Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi
Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine
Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu
Kontrolne lučke omejevalnika hitrosti
Kontrolne lučke regulatorja hitrosti
Kontrolne lučke prilagodljivega regulatorja hitrosti za ustavljanje in speljevanje
Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti
Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč
Kontrolna lučka za samodejno parkiranje
Opozorilna lučka za preveliko hitrost
Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu
(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili
(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili
Opozorilna lučka, ki nakazuje zaznavanje prisotnosti rok na volanu
Sovoznikova airbagON
Sovoznikova airbagOFF
Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas spredaj

Kontrolna lučka pozicijskih luči

Kontrolna lučka dolgih luči

Kontrolna lučka zasenčenih luči

Kontrolna lučka zadnjih meglenk

Kontrolna lučka samodejnih dolgih luči

Kontrolna lučka levih smerokazov

Kontrolna lučka desnih smerokazov

Smerokaz airbag

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se kontrolna lučka ne prižge ob vključitvi kontakta oziroma se prižge med vožnjo, pomeni, da je na sistemu prišlo do napake.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka odprtih vrat

Opozorilna lučka obvezne zaustavitve

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Prižge se istočasno z drugimi kontrolnimi lučkami in/ali sporočili, spremlja jo zvočni signal.

Opozarja vas, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilna lučka napake na zavornem sistemu

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge ob zaviranju skupaj z opozorilno lučko ® in zvočnim signalom, opozarja na prenizek nivo zavorne tekočine ali napako na zavornem sistemu.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka polnjenja akumulatorja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, opozarja na premočno ali prešibko polnjenje akumulatorja.

Ustavite se in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka tlaka motornega olja

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo skupaj z opozorilno lučko ® in z zvočnim signalom, takoj ustavite vozilo in izključite kontakt.

Preglejte nivo olja. Če je nivo normalen, to ni vzrok vklopa opozorilne lučke.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka variabilnega servovolana

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah. Če zasveti med vožnjo in jo spremlja kontrolna lučka ®, pomeni, da je v sistemu prišlo do motnje.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka

Če med vožnjo sveti rdeče in jo spremlja kontrolna lučka ®, morate za svojo varnost zaustaviti vozilo takoj, ko vam to dovoljujejo prometne razmere. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če med vožnjo sveti rumeno in jo spremlja opozorilna lučka ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže. Do takrat pa vozite previdno. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb na vozilu.

Opozorilna lučka

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, in ugasne, ko motor steče. Lahko se prižge istočasno z drugimi lučkami ali sporočili na instrumentni plošči. Pomeni, da se morate čimprej previdno odpeljati do predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če tega priporočila ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb na vozilu.

Kontrolna lučka zategnjene avtomatske parkirne zavore

» AUTOHOLD opozorilo sistema

Kontrolna lučka sistema za nadzor stabilnosti vozila (ESC) in sistema proti spodrsavanju

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Obstaja več razlogov za vklop opozorilne lučke: SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI.

Opozorilna lučka, ki nakazuje nerazpoložljivost elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila ((ESC) in sistema proti spodrsavanju

Kontrolna lučka sistema proti blokiranju koles (ABS)

Zasveti, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se prižge med vožnjo, opozarja na motnjo v delovanju sistema ABS.

Zavore bodo delovale tako kot pri vozilu brez sistema proti blokiranju koles ABS. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Opozorilna lučka sistema filtra sajastih delcev

Opozorilna lučka za raven reagenta in napake v sistemu za zmanjšanje izpušnih plinov

Kontrolna lučka zagonskega segrevanja (pri izvedenkah z dizelskim motorjem)

Prižgati se mora pri vključenem kontaktu. Prižgana lučka kaže, da so vključene ogrevalne svečke.

Ko je zagonsko segrevanje končano, lučka ugasne, kar pomeni, da lahko zaženete motor.

Kontrolna lučka sistema za preprečevanje onesnaževanja

Pri opremljenih vozilih se ta lučka vklopi ob zagonu motorja in, odvisno od vozila, ob izklopu kontakta, medtem ko je motor v fazi stanja pripravljenosti FUNKCIJA STOP AND START , nato pa se izklopi.

–Če sveti neprekinjeno, se čimprej posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo;

–Če lučka utripa, zmanjšujte vrtljaje motorja, dokler ne preneha utripati. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo NASVETI ZA VZDRŽEVANJE IN ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA.

Lučka načina ECO

Vklopi se, ko je vklopljen način ECO NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA.

Kontrolna lučka prostega teka

Vklopi se v načinu ECO, ko je parameter »Prosti tek v načinu ECO« vklopljen (ON) v uporabniških nastavitvah.

Opozorilna lučka se prikaže, ko je funkcija vklopljena:

–sivo, če vozilo ni v načinu prostega teka;

–zeleno ali, odvisno od vozila, če je vozilo v načinu prostega teka (pri samodejnem menjalniku v položaju za prosti tek).

Opozorilna lučka minimalne količine goriva v posodi

Zasveti oranžno, ko vključite kontakt ali zaženete motor, nato ugasne po nekaj sekundah.

Če se lučka med vožnjo obarva oranžno in se oglasi zvočni signal, čimprej dolijte gorivo. Na voljo imate goriva še za približno 50 km vožnje.

Kontrolna lučka temperature hladilne tekočine

Osvetli se modro, ko vključite kontakt ali zaženete motor.

Če postane rdeča, ustavite in pustite motor teči v prostem teku eno do dve minuti.

Temperatura mora pasti in kontrolna lučka ponovno zagoreti modro. Sicer ustavite motor. Počakajte, da se ohladi in nato preverite temperaturo hladilne tekočine.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka za nogo na zavornem pedalu

Vklopi se, ko je treba pritisniti zavorni pedal AVTOMATSKI MENJALNIK.

Kontrolne lučke omejevalnika hitrosti

Kontrolne lučke regulatorja hitrosti

Kontrolne lučke prilagodljivega regulatorja hitrosti za ustavljanje in speljevanje

Kontrolna lučka za preklop motorja v stanje pripravljenosti

Kontrolna lučka, ki označuje, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Kontrolna lučka za samodejno parkiranje

Opozorilna lučka za preveliko hitrost

Kontrolna lučka opozorilnega sistema za skrenitev z voznega pasu

(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili

(Odvisno od vozila) Indikator napake ali nerazpoložljivosti aktivnega zaviranja v sili

Opozorilna lučka, ki nakazuje zaznavanje prisotnosti rok na volanu

Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas spredaj

Vklopi se v vzvratnem ogledalu  ob vključitvi kontakta. Če voznikov ali sovoznikov varnostni pas ni zapet (če je sedež zaseden) in vozilo doseže hitrost približno 20 km/h, utripa približno 2 minuti in spremlja jo zvočni signal.

Opomba: če je na sedišču sovoznikovega sedeža kakšen predmet, se v določenih primerih lahko prižge opozorilna lučka.