PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentna plošča 1

Vklopi se ob vklopu kontakta. Ob prižigu nekaterih kontrolnih lučk se prikaže tudi sporočilo.

Glede na vozilo lahko instrumentno ploščo prilagodite z vsebino in različnimi barvami po svoji izbiri.

Glejte navodilo za vgrajeno opremo.

Instrumentna plošča A

Merilnik hitrosti 2

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 3

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Indikator načina vožnje 4 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Števec skupno prevoženih kilometrov 5 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 6 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 7

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri.

Informacije multimedijskega sistema 8

Prikažete lahko informacije z zaslona multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Indikator temperature hladilne tekočine 10

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 10 pred območjem 9. Temu področju se lahko približa samo pri »intenzivni« uporabi vozila. Nevarno postane, če se vklopi kontrolna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči ter se zasliši zvočni signal.

Indikator količine goriva 11

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Instrumentna plošča B

Indikator temperature hladilne tekočine 12

Pri običajnem delovanju mora biti indikator 12 pred območjem 13. Temu področju se lahko približa samo pri »intenzivni« uporabi vozila. Nevarno postane, če se vklopi kontrolna lučka ® in se pojavi sporočilo na instrumentni plošči ter se zasliši zvočni signal.

Merilnik hitrosti 14

Prikaz se razlikuje glede na izbrani način.

Zvočni opozorilnik za preveliko hitrost

Prikaže se opozorilna lučka in zasliši se zvočni signal, kar je odvisno od vozila in države. Ta zvočni signal se vklopi takoj, ko vozilo preseže hitrost 120 km/h. Opozorilna lučka ostane vklopljena, dokler vozite z več kot 120 km/h.

Merilnik vrtljajev 15

(skala x 1000)

Prikaže se različno glede na izbrane osebne nastavitve na instrumentni plošči. Glede na izbrani način morda ne bo prikazan.

Indikator načina vožnje 16 NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

Informacije multimedijskega sistema 17

Glede na vozilo lahko prikažete informacije na zaslonu multimedijskega sistema (kompas, telefon, navigacijski sistem itd.).

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Število prevoženih kilometrov, ki jih lahko prevozite s preostalim gorivom 18

Podatek bo prikazan po prevoženih 400 metrih. POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri.

Števec skupno prevoženih kilometrov 19 POTOVALNI RAČUNALNIK: vozni parametri

Potovalni računalnik 20 POTOVALNI RAČUNALNIK: splošne informacije

Indikator količine goriva 21

Če je nivo na minimalni vrednosti, se prižge oranžna kontrolna lučka M na indikatorju in se oglasi zvočni signal. Čimprej napolnite posodo za gorivo.

Prikazovalnik na vetrobranskem steklu 22

Prikazovalnik povzema informacije o vožnji in navigaciji z instrumentne plošče in zaslona multimedijskega sistema.

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, se postavi ob zagonu motorja in pospravi ob zaustavitvi motorja.

Glejte navodila za multimedijsko opremo, če želite dostopiti do nastavitev prikazovalnika na vetrobranskem steklu.

Nastavitev višine prikaza informacij na prikazovalniku

Glede na položaj pri vožnji lahko dvignete ali spustite prikaz informacij na prikazovalniku.

Nastavitev osvetlitve prikazovalnika

Osvetlitev lahko nastavite (dnevni način in nočni način)

- samodejno: svetlost se razlikuje glede na svetlobo okolice vozila.

- ročno: osvetlitev se samodejno preklopi pri vklopu/izklopu luči.

V obeh primerih se dnevni način spreminja glede na svetlobo iz okolice.

Prikazovalnika na vetrobranskem steklu ne smete na silo ročno odpirati/zapirati.

Na dobro vidnost informacij lahko vplivajo:

- položaj sedeža;

- predmet, odložen na postavljenem prikazovalniku;

- polarizacija pri nekaterih steklih za očala;

- slabe vremenske razmere (dež, sneg, zelo močno sonce ...).

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

V primeru nasprotujočih si informacij na instrumentni plošči in prikazovalniku na vetrobranskem steklu/zaslonu multimedijskega sistema upoštevajte informacije na instrumentni plošči.

Motnje delovanja

V primeru težav pri delovanju (prikazovalnik se ne postavi ob zagonu motorja ali se pospravi pri delujočem motorju zaradi udarca s predmetom):

- ustavite/zaženite motor;

ali

- na zaslonu multimedijskega sistema spremenite nastavitve za postavitev prikazovalnika.

Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ne glede na to, ali je prikazovalnik postavljen ali pospravljen, se noben predmet ne sme položiti nanj ali njegovo mesto.

Za čiščenje prikazovalnika ne uporabljajte topil, čistil ali grobih krp.

Uporabljajte zgolj krpice iz mikrofibre.

Opozorilo za minimalni nivo motornega olja

Pri zagonu motorja vas prikazovalnik instrumentne plošče opozori, če je dosežen minimalen nivo olja. NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno.

Prvo opozorilo izbrišete tako, da pritisnete 23 »OK«.

Naslednja opozorila izginejo samodejno po približno 30 sekundah.

Instrumentna plošča v miljah

(možnost preklopa na km/h)

Za izbiro enote glejte navodila za multimedijsko opremo.

Opomba: v obeh primerih se potovalni računalnik po odklopu akumulatorja samodejno vrne na prvotno enoto.

Ravnajte enako, če se hočete vrniti v prejšnji način.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.