Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3:

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol poravnan z oznako 3: Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah)

Zasukajte obroček 2 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 3: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Pri nekaterih izvedenkah se po nekaj zaporednih pomikih brisalcev vetrobranskega stekla zasenčene luči samodejno vklopijo.

Nastavitev višine svetlobnega snopa žarometov

Žarometi se samodejno nastavijo glede na obremenitev vozila.

Zasnova zasenčenih luči vam omogoča, da vozite v državi, kjer je smer prometa obratna od smeri v državi, kjer je bilo vaše vozilo prvotno prodano, ne da bi morali v ta namen opraviti katere koli spremembe vozila.

á Dolge luči:

Pri delujočem motorju in prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno potegnite ročico 1 k sebi.

Med izklopom dolgih luči se zasenčene luči vrnejo v svoj prvotni položaj.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Za vklop samodejnih dolgih luči zasukajte obroček 2, da se simbol AUTO 3prikaže nasproti referenčne točke.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Za izklop samodejnih dolgih lučipomaknite obroček 2 v položaj, ki ni AUTO.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Opomba: s pritiskom ročice 1 se funkcija samodejnih dolgih luči izklopi, opozorilna lučka izgine z instrumentne plošče, vozilo pa vklopi dolge luči.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Prilagodljive dolge luči

Prilagodljive dolge luči so (odvisno od vozila) razdeljene na več samostojnih navpičnih segmentov. Ta funkcija uporablja kamero 4, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam prihajajo naproti.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ob zaznavi vozila se segmenti, ki osvetljujejo območje tega vozila, samodejno izklopijo, da ne bi zaslepili voznika.

Vklop

Vozila z zaslonom multimedijskega sistema 5

Za vklop ali izklop prilagodljivih dolgih luči glejte navodila za multimedijsko opremo.

Vklop ali izklop funkcije »Prilagodljive dolge luči«

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- hitrost vozila presega mejno vrednost.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: ponoči se na mestnih območjih s cestno osvetlitvijo prilagodljive dolge luči izklopijo samodejno.

Sistem prilagodljivih dolgih luči v nobenem primeru ne sme nadomestiti pazljivosti in odgovornosti voznika glede osvetlitve vozila in njegove prilagoditve na pogoje osvetljenosti in vidljivosti ter prometne razmere.

Za vklop prilagodljivih dolgih luči zasukajte obroček 2, da se simbol AUTO 3prikaže nasproti referenčne točke.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči zasveti v beli barvi.

Posebnost

Prilagodljiva osvetlitev dolgih luči je primerna za izbrani način vožnje (My Sense/ECO/Comfort/Šport). Mejne vrednosti hitrosti za vklop in izklop sistema se razlikujejo med seboj:

- V načinu My Sense, ECO ali Comfort se prilagodljive dolge luči vklopijo, ko hitrost vozila presega približno 40 km/h, in se izklopijo, ko je hitrost manjša od 20 km/h.

Moč osvetlitve dolgih luči se prilagodi hitrosti vozila v okviru navedenih mejnih vrednosti, če vozite v enem od naštetih načinov vožnje.

- V načinu Sport se prilagodljive dolge luči vklopijo, ko hitrost vozila presega približno 40 km/h, in izklopijo, ko je hitrost manjša od 30 km/h.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Izklop luči

Luči se bodo samodejno izklopile, ko bo motor zaustavljen ali ko se bodo voznikova vrata odprla oz. se bo vozilo zaklenilo. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 2.

Opomba: pri prižganih meglenkah samodejno izklapljanje luči ne deluje.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal.

Motnje delovanja

Če se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj s kontrolno lučko © in kontrolna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(pri nekaterih izvedenkah)

Ko je funkcija vklopljena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno vklopijo, ko vozilo zazna kartico ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Za vklop ali izklop zunanje dobrodošlice glejte navodila za multimedijsko opremo.

Izberite »ON« ali »OFF«.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija vam omogoča, da za kratek čas vklopite pozicijske in zasenčene luči (npr. za osvetlitev pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat).

Pri zaustavljenem motorju in izklopljenih lučeh ter obročku 2 v položaju AUTO povlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasenčene luči se vklopijo za približno 30 sekund skupaj z opozorilnima lučkama š in k, ki svetita na instrumentni plošči.

Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti.

Na instrumentni plošči se kot potrditev prikaže sporočilo »osvetlitev na _ _ _«, ki mu sledi preostali čas. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 2 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.

Zadnje meglenke

Zasukajte srednji obroček 6 na ročici, tako da bo simbol poravnan z oznako 3, in ga nato spustite.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Izklop

Znova zasukajte srednji obroček 6, da poravnate oznako 3 s simbolom za meglenke, ki jih želite izklopiti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.

O TEHNOLOGIJI LED MATRIX VISION