VAROVALA ZA OTROKE: izklop, vklop sestavnega dela sovoznikova airbag

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izklop sovoznikovih airbag

Pred nameščanjem otroškega sedeža na sprednji sovoznikov sedež:

- prepričajte se, da je nameščanje otroškega sedeža na ta sedež dovoljeno;

- obvezno morate izklopiti airbagza otroški sedež, ki bo obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Za izklopairbag : pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu pritisnite stikalo 1 in ga obrnite v položaj OFF.

Pri vključenem kontaktu obvezno preverite, ali je kontrolna lučka ¹ prižgana na prikazovalniku 2.

Ta kontrolna lučka ostane stalno prižgana in potrjuje, da lahko na sovoznikov sedež namestite otroški sedež.

Sovoznikov sestavni del airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja AIRBAG. Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Na to vas opozarjajo oznake na armaturni plošči in nalepke A na obeh straneh sovoznikovega senčnika 3 (kot je zgornja nalepka).

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja AIRBAG. Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Vključitev sovoznikove airbag

Takoj ko otroški sedež odstranite s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte airbag, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

Za ponovni vklop airbag : pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu pritisnite in obrnite stikalo 1 v položaj ON.

Pri vključenem kontaktu obvezno preverite, ali je kontrolna lučka ] ugasnjena in ali se kontrolna lučka v vzvratnem ogledalu 2 prižge za približno minuto po vsakem zagonu.

Sovoznikova airbag je vklopljena.

Motnje pri delovanju

V primeru napake na sistemu za vklop in izklop airbag za sovoznika je na sovoznikov sedež prepovedano namestiti otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Prav tako ni priporočljivo, da bi na njem sedel katerikoli od sopotnikov.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sovoznikov sestavni del airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.