Nazaj na seznam

SAMODEJNO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija vam pomaga pri parkiranju vozila tako, da prevzame nadzor nad volanom, zavorami, motorjem in samodejnim menjalnikom.

Med manevriranjem morate pritiskati pedal za plin (za delovanje funkcije) in roke odstraniti z volana.

Nadzor nad vozilom lahko kadar koli znova prevzamete tako, da:

- vrtenje volana.

- sprostite pedal za plin;

- ali pritisnete zavorni pedal.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočni senzorji, ki jih kažejo puščice 1, niso prekriti (z umazanijo, blatom, snegom...).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Vklop

Pri ustavljenem vozilu ali pri hitrosti pod približno 30 km/h pritisnite stikalo 2. Kontrolna lučka na stikalu 2 se vklopi, na zaslonu multimedijskega sistema pa se prikaže A.

Izbira manevra

Sistem lahko izvede tri vrste manevrov:

B : bočno parkiranje vozila;

C : pravokotno parkiranje vozila;

D : poševno parkiranje vozila.

Na zaslonu multimedijskega sistema izberite želeni manever.

Delovanje

Parkiranje vozila

Dokler je hitrost vozila pod približno 30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na obeh straneh vozila.

Ko sistem zazna prazno mesto, se to prikaže na zaslonu multimedijskega sistema E, označeno s črko P. Vozite počasi z vklopljenimi smerokazi na strani parkirnega mesta, dokler se ne prikaže sporočilo STOP in zasliši zvočni signal.

Mesto se na zaslonu multimedijskega sistema obarva modro F in je označeno s črko P.

- Ustavite vozilo;

- vklopite vzvratno prestavo.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- Spustite volan;

- rahlo pritisnite pedal za plin;

- sledite navodilom sistema na zaslonu multimedijskega sistema.

Vzdržujte pritisk pedala za plin med manevriranjem tudi, ko se spreminjajo prestave.

Vozilo se bo začelo premikati. Sistem nato nadzoruje volan, motor, zavore in spreminjanje prestav.

Odvisno od pritiska pedala za plin se hitrost spreminja med 0 in največ 7 km/h.

Sporočilo »Manever končan« se prikaže na zaslonu multimedijskega sistema, da oznani konec manevriranja. Samodejna parkirna zavora se vklopi, samodejni menjalnik pa je nastavljen v položaj P.

Nogo lahko odmaknete s pedala za plin.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Posebnosti

- Sistem se ne more povzpeti na visoke robove pločnikov.

- Funkcija Stop and Start je med postopkom onemogočena.

- Sistem vam ne pusti, da bi zapustili parkirno mesto.

- Manevriranje ni mogoče, če je naklon prestrm.

- Manevriranje ni mogoče brez prisotnosti drugega vozila poleg izbranega parkirnega mesta.

Prekinitev manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- zavrtite volan;

- prestavite prestavno ročico;

- pritisnete pedal za plin prek trde točke;

- odprejo se sovoznikova vrata ali prtljažnik;

- vozilo je zaustavljeno več kot približno eno minuto.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se izklopi, kar spremlja zvočno opozorilo. Vozilo je zdaj blokirano.

Sporočilo vas obvesti, da je manevriranje začasno zaustavljeno, in vam sporoči, kaj morate storiti, da ga nadaljujete.

Če želite nadaljevati manevriranje, pritisnite in držite stikalo za vklop sistema.

Preklic manevra

Manever se prekliče v naslednjih primerih:

- pritisnete stikalo 2;

- odprete vrata na voznikovi strani;

- odpnete varnostni pas na voznikovi strani;

- zategnete samodejno parkirno zavoro;

- vozilo se je preveč odmaknilo od načrtovane poti;

- pri manevriranju ste opravili več kot 10 premikov naprej/nazaj;

- kolesa vozila so zdrsavala;

- elektronski regulator navora motorja se je zagnal

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se izklopi, kar spremlja zvočno opozorilo.

Vozilo se zaustavi.

Opomba: če je prišlo do napake funkcije, vozilo ni blokirano. Znova prevzemite nadzor nad vozilom. Sporočilo »Prevzemite nadzor« se prikaže na instrumentni plošči skupaj z zvočnim opozorilom.

Funkcija ni na voljo

Ko pritisnete stikalo 1 za aktiviranje sistema, se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže sporočilo »Napredna pomoč pri parkiranju ni na voljo«, če pogoji delovanja niso izpolnjeni.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Poskrbite, da je manevriranje skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi na vaši lokaciji.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: med manevriranjem se zato vedno prepričajte, da v mrtvem kotu ni majhnih, ozkih ovir, ki se premikajo, na primer otrok, živali, otroških vozičkov, koles, večjih kamnov, stebričkov, opreme za vleko itd.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja je lahko delovanje tipal moteno. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju s tipali (popravila, zamenjave, spreminjanje zunanjih oblog itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekateri pogoji lahko motijo ali ovirajo delovanje sistema, na primer slabe vremenske razmere (sneg, toča, led itd.).

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Tveganje napačnih lažnih alarmov.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

- Vedno s pogledom preverite, ali je parkirno mesto, ki ga je sistem predlagal, dejansko na voljo in na njem ni ovir pred ali med celotnim postopkom manevriranja.

- Sistema ne smete uporabljati pri vleki prikolice ali v primeru nameščenega sistema za vleko ali dodatni tovor na vozilu ali na sosednjih vozilih.

UPORABA FUNKCIJE ADVANCED PARK ASSIST