ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prednja vrata

Odpiranje z zunanje strani

Pri odklenjenih vratih ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ODPIRALNIH DELOV primite za ročaj 1 in povlecite k sebi.

Odpiranje iz notranjosti

Pri odklenjenih vratih potegnite kljuko 2.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal (ugasnite luči, sicer se lahko izprazni akumulator...).

Posebnost

Delovanje dodatne opreme (radia itd.) se prekine, ko zaustavite motor, zaklenete vrata ali odprete voznikova vrata (odvisno od vozila).

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte samo, ko je vozilo ustavljeno.

Opozorilnik za odprta vrata

Alarm deluje na voznikovih vratih ali na vseh odpiralnih delih (odvisno od vozila).

Ko vozilo miruje z vključenim kontaktom, se 2 na instrumentni plošči prikaže opozorilna lučka, ki jo glede na vozilo spremlja 3 grafični prikaz, ki prikazuje odpiralni/e element/e (vrata, prtljažnik), ki je/so odprt(i) ali je/so nepravilno zaprt(i).

Ko se vozilo premika in doseže hitrost okrog 20 km/h, se prižge kontrolna lučka 2 in sproži zvočni signal.

Drsna bočna vrata

Odpiranje vrat z zunanje strani

Odklenite vrata, nato potegnite kljuko 4 in potisnite vrata proti zadnjemu delu vozila, dokler se ne zaskočijo. Za odklepanje vrat KLJUČ, RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: uporaba.

Drsna bočna vrata (na isti strani kot pokrovček nalivnega grla)

Pri nekaterih izvedbah vozila, vratca nalivnega grla goriva onemogočajo, odpiranje drsnih vrat do končnega položaja. ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ODPIRALNIH DELOV.

Varnostna blokada za otroke

(pri nekaterih izvedenkah)

Če želite onemogočiti odpiranje drsnih bočnih vrat iz notranjosti vozila, s ključem obrnite ključavnico 5 in zaprite vrata.

Iz notranjosti preverite, da vrat dejansko ni mogoče odpreti.

Odprli jih boste lahko le z zunanje strani.

Priporočila glede bočnih drsnih vrat

Pri odpiranju in zapiranju vseh vrat in pokrovov na vozilu je treba biti previden in je treba upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:

- prepričajte se, da ni tveganja, da bi pri izvedbi manevra poškodovali osebo, žival ali predmet.

- za zapiranje in odpiranje vrat uporabljajte izključno notranje in zunanje kljuke vrat;

- bodite previdni tako pri zapiranju kot pri odpiranju vrat;

- pozor: ko je vozilo parkirano na klancu, pazljivo odpirajte vrata do popolnoma odprtega položaja, ko se zaskočijo;

- vedno se prepričajte, da so drsna vrata ob vsakem premikanju vozila pravilno zaprta;

- spodnjega nosilca ne smete uporabljati kot stopnico.

Odpiranje vrat iz notranjosti

Potegnite držalo 7 in potisnite vrata proti zadnjemu delu vozila, da se zaskočijo.

Zapiranje vrat iz notranjosti

Potisnite ročico 6 proti sprednjemu delu vozila, da se vrata popolnoma zaprejo.

Ročno zaklepanje

Z gumbom 8 v odklenjenem položaju obrnite ročico proti sprednjemu delu vozila (premik A).

Ročno odklepanje

Z gumbom 8 v zaklenjenem položaju obrnite ročico proti zadnjemu delu vozila (premik B).

Zadnja krilna vrata

Odpiranje večjih vrat

Pri odklenjenih vratih potegnite kljuko 9. Za odklepanje vrat KLJUČ, RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: uporaba.

Odpiranje manjših vrat

Manjša vrata odprete tako, da premaknete ročico 10.

Popolnoma odprta vrata

Pri obeh krilih vrat potegnite ročico 11, da sprostite vez za zadržanje vrat. Odprite vrata do konca hoda.

Ročno zapiranje vrat z zunanje strani

Najprej zaprite ožje, nato pa še širše krilo vrat.

Priprite posamezna vrata in jih nato s potiskom zapahnite.

V primeru močnega vetra ne puščajte odprtih zadnjih krilnih vrat. Obstaja nevarnost poškodb.

Če je vozilo parkirano na robu cestišča z odprtimi prtljažnimi vrati, se lahko zgodi, da njegove zadnje luči niso vidne. Ostale udeležence v prometu morate opozoriti na prisotnost vozila s pomočjo varnostnega trikotnika ali drugega pripomočka v skladu s predpisi posamezne države.

Ročno zaklepanje

Če daljinski upravljalnik ne deluje, lahko ročno odklenete zadnja vrata.

Pri odprtem širšem krilu vrat obrnite vijak 12 (z orodjem, kot je na primer ploščati izvijač) in zaprite vrata. To pomeni, da so vrata zaklenjena z zunanje strani.

Vrata je z notranje strani vozila mogoče odpreti le z s pritiskom stikala za odklepanje ali z radiofrekvenčnim daljinskim upravljalnikom.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih ali žival.

Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.