ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ODPIRALNIH DELOV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru nedelovanja daljinskega upravljalnika

V nekaterih primerih lahko radiofrekvenčni daljinski upravljalnik ne deluje:

- iztrošena baterija radiofrekvenčnega daljinskega upravljalnika ali izpraznjen akumulator vozila itd.

- uporaba naprav, ki delujejo na isti frekvenci kot daljinski upravljalnik (prenosni telefon ipd.);

- vozilo se nahaja v območju močnega elektromagnetnega sevanja.

V tem primeru lahko:

- za odklepanje voznikovih vrat uporabite ključ, ki je vgrajen v radiofrekvenčni daljinski upravljalnik;

- ob uporabi notranjega stikala za zaklepanje/odklepanje vrat (glejte naslednje strani).

Zaklepanje, odklepanje voznikovih vrat

Uporaba ključa

- Vstavite konico ključa 2 v utor 1 na dnu pokrova A voznikovih vrat;

- Potisnite jo navzgor, da odstranite pokrov A.

- vstavite ključ 2 v ključavnico ter zaklenite in odklenite voznikova vrata.

Ročno zaklepanje sovoznikovih vrat

Pri odprtih vratih zasukajte vijak 3 (s konico ključa) in zaprite vrata.

To pomeni, da vrat odslej ni mogoče odpreti z zunanje strani.

Odprli jih boste lahko le iz notranjosti vozila.

Nikoli ne puščajte ključa ali daljinskega upravljalnika v vozilu.

Gumb za zaklepanje/odklepanje vrat iz notranjosti

Stikalo 4 istočasno krmili bočna vrata, prtljažna vrata in, pri nekaterih vozilih, vratca nalivnega grla goriva.

Če je odpiralni del (vrata, prtljažnik) odprt ali neustrezno zaprt, se odpiralni deli hitro zaklenejo/odklenejo, odvisno od vozila.

Pri prevozu tovora z odprtimi prtljažnimi vrati lahko zaklenete vrata: pri ustavljenem motorju držite pritisnjeno stikalo 4, da zaklenete druga vrata.

Kontrolna lučka stanja vrat in pokrovov

Pri vklopljenem kontaktu vas kontrolna lučka nad stikalom 4 obvesti o stanju zaklepanja odpiralnih delov:

- kadar so odpiralni deli zaklenjeni, je kontrolna lučka prižgana;

- kadar so vrata in pokrovi odklenjeni, je kontrolna lučka ugasnjena.

Ko vrata zaklenete, ostane kontrolna lučka nekaj časa prižgana, nato ugasne.

Drsna bočna vrata na isti strani kot vratca odprtine za nalivanje goriva

Pri nekaterih izvedbah vozila vratca odprtine za nalivanje goriva onemogočajo popolno odpiranje drsnih bočnih vrat, da ne bi ta trčila v pištolo za nalivanje goriva.

Po končanem nalivanju zaprite odprtino s pokrovčkom in zaprite vratca. Vrata so ponovno uporabna.

Zaklepanje odpiralnih delov brez radiofrekvenčnega daljinskega upravljalnika

Na primer pri izpraznjeni bateriji ali začasnem nedelovanju radiofrekvenčnega daljinskega upravljalnika itd.

Pri ustavljenem motorju in odprtih enih od (prtljažnih ali bočnih) vrat pritisnite stikalo 4 in ga držite več kot pet sekund.

Ob zapiranju vrat se zaklenejo vsa vrata in pokrovi.

Opomba: vozilo je mogoče odkleniti z zunanje strani le z radiofrekvenčnim daljinskim upravljalnikom.

Voznikova odgovornost

Če se odločite za vožnjo z zaklenjenimi vrati, se morate zavedati, da bodo imeli reševalci v primeru nesreče otežen dostop v notranjost vozila.