KLJUČ, RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: uporaba

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Daljinski upravljalnik A omogoča zaklepanje ali odklepanje odpiralnih delov.

Napaja ga baterija, ki jo je mogoče zamenjati. RADIOFREKVENČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK: baterije.

Zaklepanje vrat

Vrata lahko zaklenemo s pritiskom na gumb 1.

S pritiskom gumba 3 zaklenete prtljažna vrata in drsna bočna vrata (odvisno od vozila).

Bočni smerniki in varnostne utripalke potrdijo zaklepanje tako, da dvakrat utripnejo.

Opomba: odvisno od vozila, se pri odprtih ali slabo zaprtih bočnih ali prtljažnih vratih odpiralni deli zaklenejo in nato hitro znova odklenejo, pri čemer varnostne utripalke in bočni smerniki ne utripajo.

Odklepanje vrat

S pritiskom gumba 2 odklenete vrata in prtljažna vrata.

S pritiskom gumba 3 odklenete prtljažna vrata in drsna bočna vrata (odvisno od vozila).

Odklepanje vrat potrjuje en utrip varnostnih utripalk in bočnih smernikov.

Opomba

Pri vključenem kontaktu in delujočem motorju ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA gumbi na daljinskem upravljalniku niso vklopljeni.

Posebnost

Po ročnem zaklepanju zadnjih krilnih vrat dvakrat pritisnite gumb 3, da jih odklenete. ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT.

Ključ lahko uporabljate samo v namene, ki so opisani v navodilu za uporabo (in ne, na primer, za odpiranje steklenic …).

Če odklenjenih vrat ne odpremo, se slednja ponovno samodejno zaklenejo po dveh minutah.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da lahko v toplem oziroma sončnem vremenu temperatura v notranjosti vozila zelo hitro naraste.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUJŠIH POŠKODB.