Nazaj na seznam

REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rezervno kolo 2

Rezervno kolo je nameščeno na nosilcu 4 pod podom na zadnjem delu vozila.

Dostop do rezervnega kolesa

- Odprite prtljažna vrata.

- Matico odvijte s pomočjo ključa za kolesne vijake 1.

- Odpnite nosilec rezervnega kolesa, tako da ga primete za držalo 3.

- Snemite rezervno kolo.

Pospravljanje kolesa v nosilec

- Pazite, da boste kolo ponovno namestili v nosilec, tako da bo ventil obrnjen navzdol.

- Ponovno obesite nosilec, pri čemer si pomagate z držalom 3 in ponovno privijte matico s ključem 1, da namestite celoten sklop.

- Preverite, ali je dobro učvrščen.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.