Nazaj na seznam

AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upravljalni gumbi

(pri nekaterih izvedenkah)

1 - Tipka “boljša vidljivost” za sušenje in gretje stekel

2 - Izključitev klimatske naprave

3 in 6 - Uravnavanje temperature zraka

4 - Prikazovalnik

5 - Vklop avtomatskega načina delovanja

7 in 9 - Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru

8 in 10 - Nastavitev količine dovajanega   zraka

11 - Gretje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal

12 - Gumb za reciklažo zraka

Informacije in nasveti za uporabo

Glejte podpoglavje “Klimatska naprava: informacije in nasveti za uporabo”.

Avtomatski način delovanja

Pritisnite gumb 5. Prižge se kontrolna lučka AUTO.

Avtomatsko klimatiziranje je sistem, ki zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru in dobro stopnjo vidljivosti ter hkrati optimalno porabo goriva.

Priporočamo vam uporabo tega načina delovanja.

Za vzdrževanje izbrane ravni udobja in dobre vidljivosti sistem deluje na:

- hitrost ventilatorja;

- porazdelitev zraka;

- upravljanje reciklaže zraka;

- vključitev ali izključitev klimatiziranja zraka;

- temperaturo zraka.

Prikazana sta le temperatura in simbol AUTO.

Funkcije, ki delujejo samodejno, niso prikazane.

- Pritisnite gumb 6 za zvišanje temperature;

- pritisnite gumb 3 za znižanje temperature.

Opomba: nastavitev mejnih temperaturnih vrednosti na “15 °C” in “27 °C” omogoča sistemu, da maksimalno ohladi ali segreje prostor ne glede na zunanjo temperaturo.

V avtomatskem načinu delovanja (prižgana kontrolna lučka AUTO na prikazovalniku) sistem nadzoruje vse funkcije klimatske naprave.

Če spremenite nekatere funkcije, kontrolna lučka AUTO ugasne. Samo spremenjena funkcija ni kontrolirana s strani sistema.

Prikazane temperaturne vrednosti kažejo izbrano raven udobja.

Zviševanje ali zniževanje prikazane temperature ob zagonu motorja v nobenem primeru ne zagotavlja hitrejšega doseganja želene temperature. Sistem namreč samodejno zniža ali zviša temperaturo (prezračevanje ne deluje takoj z največjo hitrostjo, ampak se hitrost postopno povečuje), kar lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Na splošno velja, da morajo ostati zračniki na armaturni plošči vedno odprti, razen v posebnih primerih.

Sprememba avtomatskega načina delovanja

Pri običajnem avtomatskem delovanju sistema klimatske naprave se lahko izbiro, ki jo vsili sistem, tudi spremeni (usmeritev zraka...). Te možnosti so opisane na naslednjih straneh.

Priporoča se uporaba avtomatskega načina delovanja

Sistem avtomatske klimatske naprave namreč zagotavlja (razen ob uporabi v ekstremnih razmerah) udobje v potniškem prostoru, dobro stopnjo vidljivosti ter optimalno porabo goriva.

Različne možnosti spreminjanja so opisane na naslednjih straneh.

Takoj ko je to mogoče, znova vklopite avtomatski način delovanja.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Na voljo je pet kombinacij porazdelitve zraka, ki jih vključite z zaporednimi pritiski na gumbe 7 in 9. Puščice na prikazovalniku 4 vas obveščajo o izbrani kombinaciji.

õ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na bočna stekla.

÷ Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo, prednja bočna stekla in do nog potnikov.

ô Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči. Ta položaj omogoča hitrejše ogrevanje ali ohlajevanje potniškega prostora.

ö Zrak je usmerjen do vseh zračnikov in k nogam potnikov.

F Zrak je usmerjen samo k nogam potnikov.

Pri ročno izbrani porazdelitvi zraka ugasne kontrolna lučka delovanja na prikazovalniku 4 (avtomatski način delovanja), vendar sistem, z izjemo porazdelitve zraka, še naprej samodejno upravlja vse ostale funkcije.

Na avtomatski način delovanja se vrnete s pritiskom na gumb 5.

Spreminjanje hitrosti ventiliranja

Sistem v avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave prilagaja hitrost ventiliranja, da doseže in vzdržuje izbrano temperaturo (raven udobja).

S pritiskom na gumba 8 in 10 zapustite avtomatski način delovanja.

S tema tipkama lahko povečate ali zmanjšate hitrost ventiliranja.

Stikalo za vključevanje ali izključevanje klimatske naprave

Pri avtomatskem načinu delovanja klimatske naprave sistem upravlja vklop ali izklop klimatske naprave glede na zunanje vremenske pogoje.

Avtomatski način delovanja izključite s pritiskom na gumb 2: kontrolna lučka AUTO na prikazovalniku 4 ugasne.

Opomba: pri vključeni funkciji za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla) se samodejno vključi delovanje klimatske naprave. Na avtomatski način delovanja se vrnete s pritiskom na gumb 5.

V hladnem vremenu sistem klimatiziranja v avtomatskem načinu delovanja ne deluje takoj z maksimalno močjo, temveč progresivno, dokler se motor ne segreje toliko, da omogoča ogrevanje potniškega prostora. To lahko traja od nekaj sekund do nekaj minut.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pritisnite gumb 11.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje električnega zadnjega stekla in električnih zunanjih ogledal.

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na gumb 11. Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Funkcija za boljšo vidljivost (za hitro odstranjevanje ledu in rose z vetrobranskega stekla)

Pritisnite gumb 1.

Kontrolna lučka tipke AUTO (na prikazovalniku) ugasne.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje in odmrznitev vetrobranskega, sprednjih bočnih stekel in zunanjih ogledal.

Ob njeni vključitvi se samodejno vključi klimatska naprava in gretje zadnjega stekla in izključi se reciklaža zraka.

Pritisnite na gumb 11, če ne želite vključiti gretja zadnjega stekla.

Opomba: če želite zmanjšati količino vpihanega zraka (ki glede na izbrano stopnjo povzroča rahlo šumenje v potniškem prostoru), pritisnite na gumb 10.

Funkcijo izključite bodisi:

- s ponovnim pritiskom na gumb 1;

- ali s pritiskom na gumb 5 (na prikazovalniku se prižge kontrolna lučka AUTO).

Reciklaža zraka

Reciklažo zraka vključite s pritiskom na gumb 12 (na prikazovalniku se prižge simbol).

Pri tem načinu delovanja se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka vam omogoča izoliranje notranjosti vozila pred vdorom zunanjega zraka (pri vožnji skozi onesnaženo območje...).

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči nekoliko neprijeten vonj v notranjosti in zarositev stekel.

Zato vam svetujemo, da takoj, ko zapustite onesnaženo območje, z gumbom 12 ponovno vključite običajen način delovanja (zunanji zrak ali avtomatsko recikliranje).