Nazaj na seznam

GARNITURA ORODJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odvisno od vozila je treba sneti garnituro orodja ali orodje.

Snemanje garniture orodja 1 iz prtljažnika

Lahko je skrita za vratci, ki jih morate odpreti. Odvijte gumb 2 in povlecite garnituro orodja proti sebi.

Nameščanje garniture orodja

Nastavek 4 garniture orodja vstavite v ležišče 3. Pazite, da je garnitura orodja nameščena tako, da boste lahko privili gumb 2.

Nameščanje orodja

Orodje namestite v ustrezna ležišča. Preverite in se prepričajte, da je celoten sklop pravilno nameščen

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti. Po uporabi poskrbite, da boste orodje ponovno namestili v nosilec ter ga pravilno pospravili v njegovo ležišče: obstaja nevarnost poškodb.

Če so rezervnemu kolesu priloženi kolesni vijaki, jih je treba obvezno uporabljati, ampak le za nameščanje rezervnega kolesa: glejte oznako, pritrjeno na rezervno kolo.

Dvigalka je namenjena izključno zamenjavi kolesa. Zato je ne uporabljajte za dviganje avtomobila z namenom, da bi pod njim opravljali kakršnokoli delo.

Katero orodje je v garnituri orodja, je odvisno od vozila.

Ključ za okrasne pokrove 5

Za odstranjevanje okrasnih pokrovov koles.

Vodilo za vijake 6

Na koncu odvijanja ali na začetku privijanja kolesnih vijakov.

Vlečni priključek 7

V 5. poglavju glejte podpoglavje “Vleka: v primeru okvare”.

Ključ za kolesne vijake 8

Za odvijanje kolesnih vijakov in matice nosilca rezervnega kolesa.

Dvigalka 9

V 5. poglavju glejte podpoglavje “Zamenjava kolesa”.

Pritrdilni trak

Po uporabi ponovno namestite trak in pazite, da trdno drži vse dele garniture orodja.