Nazaj na seznam

GRETJE, KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 - Gumb za reciklažo zraka

2 - Uravnavanje temperature zraka

3 - Nastavitev količine dovajanega zraka

4 - Nastavitev porazdelitve zraka v potniškem prostoru

5 - Gumb in kontrolna lučka odmrzovanja in sušenja ogrevanega zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal

6 - Gumb in kontrolna lučka za vključitev klimatske naprave (glede na vozilo)

Informacije in nasveti za uporabo

Glejte podpoglavje “Klimatska naprava: informacije in nasveti za uporabo”.

Stikalo za vključevanje ali izključevanje klimatske naprave

S gumbom 6 lahko vključite (prižgana kontrolna lučka) ali izključite (ugasnjena kontrolna lučka) delovanje klimatske naprave.

Klimatska naprava se lahko uporabi za znižanje temperature v potniškem prostoru.

Klimatska naprava se lahko uporablja neodvisno od gumbov za temperaturo. Uporabi se lahko za hitrejše sušenje stekel v hladnem vremenu. Glejte razdelek »Hitro sušenje« na naslednji strani.

Klimatska naprava ne deluje pri nizkih zunanjih temperaturah.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 2 glede na želeno temperaturo. Čimbolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Zasukajte gumb 4 tako, da bo oznaka poravnana z označenimi položaji.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in bočna stekla. Ta položaj preprečuje zarositev stekel.

i Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na bočna stekla ter do nog potnikov.

Ta položaj priporočamo za največje udobje v hladnem vremenu.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do vseh zračnikov in k nogam potnikov.

J Ves zrak je v glavnem usmerjen do zračnikov na armaturni plošči.

Ta položaj priporočamo za večje udobje v vročem vremenu.

Hitro sušenje stekel

Pomaknite stikala v položaje W:

- zunanji zrak,

- najvišja temperatura,

- sušenje stekel.

S klimatsko napravo se stekla še hitreje posušijo.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Normalna uporaba

Zasukajte gumb 3 v enega od štirih položajev za vključitev prezračevanja in nastavitev količine dovajanega zraka.

Izberite položaj 1 za minimalno prezračevanje in položaj 4 za maksimalno prezračevanje.

Položaj 0

V tem položaju:

- se klimatska naprava samodejno izključi, tudi če je pritisnjen gumb 6 (kontrolna lučka ostane prižgana);

- je hitrost prezračevanja v potniškem prostoru enaka nič;

- lahko med vožnjo vendarle vstopa nekaj zraka.

Tega položaja ne uporabljajte prepogosto in za daljši čas.

Reciklaža zraka (izolacija potniškega prostora)

Zasukajte gumb 1 proti simbolu â za reciklažo zraka.

V teh pogojih se zrak v potniškem prostoru reciklira brez dovajanja zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih, neprijetne vonjave...);

- hitrejše doseganje želene temperature v potniškem prostoru.

Daljša uporaba tega načina prezračevanja lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter neprijeten vonj v potniškem prostoru.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak), tako da znova zasukate gumb 1, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.