Nazaj na seznam

NIVOJI TEKOČIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zavorna tekočina

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če čutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Nivo 1

Normalno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake MINI.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov in zavornih bobnov, si v servisni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite navodila za izvajanje kontrole.

Dolivanje:

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Obvezno uporabljajte zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Hladilna tekočina

Nivo pri hladnem motorju mora biti med oznakama “MINI” in “MAXI” na izravnalni posodi 2.

Tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo pade pod oznako “MINI”.

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (kajti zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki je homologirana s strani naših tehničnih služb. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zamrzovanju;

- protikorozijsko zaščito delov hladilnega sistema.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Posoda s tekočino za pranje stekel

Dolivanje:

- Odstranite pokrovček 3;

- Nalijte toliko tekočine, da bo ta vidna;

- Ponovno namestite pokrovček.

Tekočina

Dodatek za pranje stekel (pozimi s sredstvom proti zamrzovanju)

Šobe

Za pravilno nastavitev višine šob za pranje vetrobranskega stekla uporabite iglo ali podobno orodje.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).