Nazaj na seznam

NOSILNI DROGOVI PRTLJAŽNIKA NA STREHI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Namestitev nosilnih drogov v prečni položaj

- Odpnite vzvode 1.

- Dvignite drogove toliko, da se lahko obračajo (slika A).

- Blokirajte drogove v prečnem položaju (slika B).

- Preverite, ali je so dobro učvrščeni.

Največja enakomerno razporejena teža na posameznem drogu prtljažnika na strehi znaša 40 kg (80 kg na 2 drogovih prtljažnika na strehi)

Nosilne drogove prtljažnika na strehi je strogo prepovedano namestiti v prečni položaj, ko gre vozilo v avtomatsko pralnico z vrtljivimi pralnimi krtačami.

Pomik droga

Nosilni drog prtljažnika na strehi 2 se lahko pomakne, da se ga približa ali oddalji od drugega droga (slika C).

Možna sta dva položaja: na sredini ali zadaj.

Ko je drog sproščen, ga potisnite proti prednjemu ali zadnjemu delu vozila, da se pomakne po vodilu 3. V izbranem položaju zasukajte drog in ga blokirajte v prečnem položaju (slika D).

Prepričajte se, da sta oba droga dobro učvrščena.