Nazaj na seznam

PREDNJI SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Odvisno od sedeža, privzdignite ročico 1 ali vzvod 4, da sprostite mehanizem sedeža. V želenem položaju spustite ročico in preverite, ali je blokiranje mehanizma pravilno.

Nastavitev višine sedišča voznikovega sedeža

Pomikajte ročico 3 tolikokrat, kolikor je potrebno:

- navzgor za dviganje sedišča;

- navzdol za spuščanje sedišča.

Nastavitev nagiba naslonjala

Odvisno od sedeža, potisnite navzdol ali privzdignite ročico 2 in nagnite naslonjalo v želeni položaj.

ð Ogrevanje sedeža

Pri delujočem motorju pritisnite na stikalo 5; prižge se kontrolna lučka.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da teh nastavitev ne opravljate med vožnjo.

Svetujemo vam, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj, ker s tem zmanjšate učinkovitost varnostnih pasov.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Sedež v položaju, ko je poravnan s podom

Pri nekaterih izvedenkah lahko naslonjalo sedeža na sovoznikovi strani preklopite na sedišče v položaj, ko je poravnan s podom.

- Pridržite ročico 4 in pomaknite sedež kolikor je mogoče nazaj ;

- potisnite vzglavnik navzdol v najnižji položaj;

- držite naslonjalo z zgornje strani, da se pripravite na spuščanje;

- potegnite ročico 2 in preklopite naslonjalo naprej (sedišče se istočasno samo pomakne na pod);

- pazite, da ne bo nobenih ovir pri premikanju sedeža;

- nagnite vzglavnik 5, tako da ga boste lahko namestili pod armaturno ploščo;

Sedež se samodejno zaskoči; prepričajte se, da je dobro učvrščen.

Ponovna postavitev sedeža

Pazite, da ne bo nobenih ovir pri premikanju sedeža.

- Potegnite ročico 2 in dvignite naslonjalo ter preverite, ali je dobro učvrščeno;

- pravilno namestite sedišče, tako da postavite roko na prednji del sedišča.

Ko je zadnja sedežna klop preklopljena, pazljivo premikajte prednje sedeže.

Največja enakomerno razporejena teža na sedežu, v položaju, ko je poravnan s podom, znaša 80 kg.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Pazite, da boste pri tem postopku zlaganja sedeža na pod dobro držali sedežno naslonjalo. Obstaja nevarnost poškodb.

Pri ponovnem nameščanju položite roko na prednji del sedišča. Obstaja nevarnost priščipanja.

Različica s prednjo sedežno klopjo za dve osebi

Naslonjala lahko preklopite (v enem ali dveh delih).

Preklop naslonjal

Povlecite jezička 6 in 7, da odklenete naslonjali, ter preklopite naslonjali A in B navzdol.

Ponovna namestitev naslonjal

Ponovno namestite naslonjali in ju zataknite na njune nosilce.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Da ne bi prišlo do poškodb, se prepričajte, da ni nikogar v bližini gibljivih delov. Med premikanjem sedeža pazite, da se bodo gibljivi deli lahko nemoteno pomikali in blokirali.

Prednji sedeži

Motnje pri delovanju

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Če bočna drsna vrata ne delujejo, pomaknite navzdol ročico 8, držite jo pritisnjeno med preklapljanjem naslonjala in nato pomaknite sedež naprej.

Za ponovno namestitev sedeža v udoben položaj ga pomaknite nazaj.

Nastavite sedež in se prepričajte, da je dobro učvrščen.