Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja pnevmatike imate, odvisno od vozila, na voljo rezervno kolo ali garnituro za polnjenje pnevmatik (glejte naslednje strani).

Rezervno kolo 2

Rezervno kolo je nameščeno na nosilcu 4 pod podom na zadnjem delu vozila.

Dostop do rezervnega kolesa

- Odprite prtljažna vrata.

- Matico odvijte s pomočjo ključa za kolesne vijake 1.

- Odpnite nosilec rezervnega kolesa, tako da ga primete za držalo 3.

- Snemite rezervno kolo.

Pospravljanje kolesa v nosilec

- Pazite, da boste kolo ponovno namestili v nosilec, tako da bo ventil obrnjen navzdol.

- Ponovno obesite nosilec, pri čemer si pomagate z držalom 3 in ponovno privijte matico s ključem 1, da namestite celoten sklop.

- Preverite, ali je dobro učvrščen.

Vozilo z opozorilnikom za izgubo tlaka v pnevmatikah

V primeru prenizkega tlaka (predrta pnevmatika, premalo napolnjena pnevmatika …) se na instrumentni plošči prižge kontrolna lučka , glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozilo, opremljeno z rezervnim kolesom drugačne velikosti od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- čim prej zamenjajte rezervno kolo z enakim originalnemu.

- Če so rezervnemu kolesu priloženi kolesni vijaki, jih je treba obvezno uporabljati, ampak le za nameščanje rezervnega kolesa: glejte oznako, pritrjeno na rezervno kolo.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

- Na prikazovalniku na instrumenti plošči nekaj sekund utripa kontrolna lučka , nato pa neprekinjeno gori.