Nazaj na seznam

ZAMENJAVA KOLESA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozila, opremljena z dvigalko in ključem za kolesne vijake

Po potrebi odstranite okrasni pokrov.

Odvijte kolesne vijake s pomočjo ključa za kolesne vijake 2. Namestite ga tako, da boste nanj lahko pritisnili in ga zavrteli navzdol.

Najprej ročno privijajte 3 dvigalko, dokler njena glava ni nameščena na pločevinasti nosilec, ki je najbliže kolesu, ki ga nameravate zamenjati, in je označen s puščico 1.

Nadaljujte s privijanjem, da podnožje pravilno namestite (zamaknjeno pod vozilo in navpično poravnano z glavo dvigalke).

Ročico obračajte toliko časa, da se kolo odmakne od tal.

Vključite varnostne utripalke.

Vozilo parkirajte stran od prometa na vodoravnih, nespolzkih in trdnih tleh.

Zategnite parkirno zavoro in vključite eno od prestav (prvo, vzvratno ali položaj P pri vozilih z avtomatskim menjalnikom).

Vsi potniki naj zapustijo vozilo in naj bodo oddaljeni od območja, kjer poteka promet.

Če vaše vozilo ni opremljeno z dvigalko ne s ključem za kolesne vijake, si ju lahko priskrbite pri prodajnem zastopniku za vaše vozilo.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja v državi, kjer se vozite.

Da bi preprečili poškodbe ali škodo na vozilu, raztegnite dvigalko toliko, da bo kolo, ki ga morate zamenjati, dvignjeno od tal največ 3 centimetre.

Odvijte vijake in odstranite kolo. Pri vozilih z aluminijastimi platišči, na koncu odvijanja in na začetku privijanja vijakov, uporabite vodilo za vijake, ki se nahaja v garnituri orodja.

Nataknite rezervno kolo na pesto in ga zasukajte tako, da bodo luknje poravnane z izvrtinami v pestu.

Zategnite vijake in se prepričajte, da se kolo dobro prilega pestu.

Spustite dvigalko.

Če so rezervnemu kolesu priloženi vijaki, jih uporabljajte izključno za rezervno kolo.

Ko je kolo na tleh, močno zategnite vijake ter čim prej preverite zategnitev in tlak v pnevmatiki rezervnega kolesa.

Varnostni vijaki

Če uporabljate varnostne vijake, jih namestite čim bliže ventila (morda ne bo mogoče namestiti okrasnega pokrova kolesa).

Vozilo z opozorilnikom za izgubo tlaka v pnevmatikah

V primeru prenizkega tlaka (predrta pnevmatika, premalo napolnjena pnevmatika …) se na instrumentni plošči prižge kontrolna lučka , glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Poškodovano pnevmatiko čimprej nadomestite z novo.

Poškodovano pnevmatiko je treba dati v pregled (in če je mogoče, v popravilo) strokovnjaku.