Nazaj na seznam

FUNKCIJA ZAUSTAVITVE IN ZAGONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za avtomatski menjalnik:

- menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je ročica v položaju P ali N , pri čemer je parkirna zavora zategnjena, zavorni pedal pa sproščen.

Pri vseh vozilih

Ko je motor v pripravljenosti, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka .

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Ko je motor v stanju pripravljenosti, sistem servozavor ne deluje več.

Preprečitev preklopa motorja v stanje pripravljenosti

Če je sistem vklopljen, je mogoče v nekaterih primerih (npr. v križišču) pusti motor delovati, kar omogoča hitro speljevanje.

Avtomatski menjalnik:

Vozilo naj miruje, pri tem pa le rahlo pritiskajte zavorni pedal.

Pogoji za preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za avtomatski menjalnik:

- zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen je položaj D oz. M ali,

- zavorni pedal je sproščen, ročica je v položaju N in parkirna zavora je sproščena ali,

- zavorni pedal je pritisnjen, ročica je v položaju P ali N in parkirna zavora je zategnjena ali,

- vklopljen je položaj R ali,

- pedal za plin je pritisnjen ali

- prestavna ročica je v ročnem načinu premaknjena proti + ali -.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči prižge opozorilna lučka Ä, če odvzamete kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Za polnjenje goriva mora biti motor ugasnjen (in ne v stanju pripravljenosti): vedno izklopite motor. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ali ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico RENAULT

Pogoji za preprečitev preklopa motorja v stanje pripravljenosti

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

za vozila s kartico RENAULT :

- voznikova vrata niso zaprta;

- voznik nima pripetega varnostnega pasu;

za vsa vozila:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- če je na voljo, je aktiviran način »4WD Lock«; POGONSKA GRED: 4-kolesni pogon (4WD)

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- naklon klanca je večji od približno 12 % (za vozila z avtomatskim menjalnikom);

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost; ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA ali SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: Stikalo A ali SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikali B in C

- temperatura motorja je prenizka ali previsoka.

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

ali

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka . Opozarja vas, da motor ne more biti v stanju pripravljenosti.

Če želite opraviti kakršen koli poseg v motornem prostoru, izključite funkcijo zaustavitve in zagona.

Posebni primeri pri vozilih s kartico RENAULT

Če voznik odpne varnostni pas in odpre vrata na voznikovi strani ali vstane s sedeža, ko je motor v stanju pripravljenosti (zastoj, postanek pri rdečem semaforju...), se stik prekine.

Avtomatska parkirna zavora se samodejno zategne.

Če želite ponovno zagnati in aktivirati sistem zaustavitve in zagona, zaženite motor. ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo na ključ ali ZAGON, ZAUSTAVITEV MOTORJA: vozilo s kartico RENAULT

Posebni primeri pri vozilih s ključem

Ko je motor v stanju pripravljenosti (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.) in zapustite vozilo, vas zvočni signal opozori, da je motor v stanju pripravljenosti in ni zaustavljen.

Po prehodu v stanje pripravljenosti je mogoče motor ponovno zagnati, tudi če voznik zapusti vozilo. Preverite, ali je varno zapustiti vozilo, preden to storite.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija »Jasen pogled« za boljšo vidljivost; ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA ali SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: Stikalo A ali SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA: stikali B in C

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Posebnost vozil s ključem: v nekaterih od teh pogojev je samodejni ponovni zagon motorja onemogočen, če so sprednja vrata odprta.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in kontrolna lučka 2 na stikalu zasveti.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno ponovno aktivira ob vsakem zagonu vozila.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Opomba: Kadar je motor v stanju pripravljenosti, pritisnite stikalo 1, da samodejno ponovno zaženite motor.