Glejte podpoglavje "Posoda za aditiv" v 1. poglavju.

Order: 
310
Image: 
Model: