Nazaj na seznam

GRETJE, ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gumbi za upravljanje

A Uravnavanje količine dovajanega zraka

B Vključitev reciklaže ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

C Uravnavanje temperature zraka

D Vključitev klimatske naprave (glede na vozilo)

E Ogrevanje - sušenje zadnjega stekla in/ali zunanjih ogledal

F Porazdelitev zraka

Informacije in nasveti za uporabo KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

Porazdelitev zraka v notranjosti

Obračajte gumb F.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

V tem položaju ne smejo biti zaprti vsi zračniki.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči in k nogam potnikov.

F Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

W Ves zrak je usmerjen do rež za sušenje in/ali ogrevanje vetrobranskega stekla in na bočna stekla. Ta položaj preprečuje zarositev stekel. Ko uporabite ta položaj, nastavite najvišjo temperaturo zraka.

V Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in/ali zunanjih ogledal

Pritisnite na gumb E; prižge se vgrajena kontrolna lučka. Ta funkcija omogoča hitro odstranjevanje ledu in rose z zadnjega stekla in/ali zunanjih ogledal.

Ko želite izključiti to funkcijo, ponovno pritisnite na gumb, kontrolna lučka ugasne. Sicer se sušenje stekla izključi samodejno.

Uravnavanje temperature zraka

Obračajte gumb C.

Čimbolj je gumb obrnjen na desno, tem višja je temperatura.

Vključitev reciklaže ali notranjega kroženja zraka (z izolacijo potniškega prostora)

Pri običajnem delovanju sistema se uporablja zunanji zrak.

Reciklaža zraka pa omogoča izoliranje potniškega prostora od zunanjega ozračja (na onesnaženih območjih...).

Potniški prostor boste izolirali pred zunanjim zrakom s pritiskom na gumb B.

S to funkcijo lahko hitro dosežete tudi želeni nivo udobja v vozilu.

S tem gumbom lahko vključite ali izključite reciklažo zraka. Kadar je funkcija vključena, se prižge kontrolna lučka delovanja. Pri tem načinu delovanja se zrak v notranjosti reciklira brez dotoka zunanjega zraka.

Daljša uporaba tega načina delovanja lahko povzroči zarositev bočnih stekel in vetrobranskega stekla ter neprijeten vonj v potniškem prostoru.

Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak) s ponovnim pritiskom na gumb B, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

Uravnavanje količine dovajanega zraka v potniški prostor

Obračajte gumb A v položaje od 0 do 4.

Prezračevanje potniškega prostora je tako imenovano prezračevanje “z vpihavanjem zraka”.

Količino zraka določa ventilator. Nekoliko pa vpliva tudi hitrost vozila.

Čim bolj je stikalo obrnjeno na desno, tem večja je količina dovajanega zraka.

Opomba: za hitrejše sušenje stekel obrnite stikalo A v položaj 4.

Stikalo za vključevanje ali izključevanje klimatske naprave

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Z gumbom D lahko vključite (prižgana kontrolna lučka) ali izključite (ugasnjena kontrolna lučka) delovanje klimatske naprave.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti vozila;

- hitrejše sušenje zarošenih stekel.

Opomba: klimatska naprava ne deluje pri nizkih zunanjih temperaturah, ali ko je hitrost ventiliranja manjša od 1.