Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti kolesa med vožnjo.

Način delovanja

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je standardni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvajati po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »Za ponast. tlaka zadržite gumb«;

- dolgo (približno 3 sekund) držite gumb 3 ali 4, da zaženete inicializacijo. Prikaz sporočila »Prilagajanje tlaka v teku« pomeni, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Prikaz podatkov na zaslonu

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih tlaka (premalo napolnjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

»Za ponast. tlaka zadržite gumb«

Prižge se kontrolna lučka in prikaže se sporočilo »Za ponast. tlaka zadržite gumb«.

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah.

Med vožnjo kontrolna lučka čez nekaj minut ugasne.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

»Preverite tipala tlaka pnevmatik«

Kontrolna lučka zasveti, prikaže se sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik« in zasliši se zvočni signal.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ®.

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

»Preverite tipala tlaka pnevmatik«

Opozorilna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti skupaj s sporočilom »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ©.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V drugih primerih pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Ta sistem zahteva posebno opremo (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...) PNEVMATIKE.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo, da zamenja pnevmatike, z njim se posvetujte o dodatni opremi, ki je združljiva s sistemom in na voljo v servisni mreži: uporaba druge dodatne opreme lahko ovira pravilno delovanje sistema.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je nameščeno na vozilo, opozorilna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti, hkrati pa na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © in se prikaže sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Zamenjava kolesa

Ker sistem za pravilno ugotavljanje tlaka v kolesih med vožnjo potrebuje kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.