Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA MRTVI KOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S podatki iz tipal 1, ki so nameščena na obeh straneh zadnjega odbijača, sistem opozori voznika, ko se v območju zaznavanja A pojavi drugo vozilo.

Sistem se vklopi, ko vozilo vozi s hitrostjo med približno 30 km/h in 140 km/h.

Posebnost

Tipala 1 ne smejo biti prekrita (z umazanijo, blatom, snegom itd.).

Če je eno od tipal prekrito, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Mrtvi kot očistite senzor«. Očistite tipala.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Izklop/vklop

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 3. Kontrolna lučka 2 se prižge.

S ponovnim pritiskom znova vklopite funkcijo. Opozorilna lučka 2 se izklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »Vklop opozorila za mrtvi kot«.

Ob zagonu motorja se sistem vrne v stanje ob zadnjem izklopu kontakta.

Indikator 4

Smerokaz 4 je nameščen na vsakem stranskem vzvratnem ogledalu 5.

Opomba: redno čistite vzvratna ogledala 5, da bodo smerokazi 4 dobro vidni.

Delovanje

Ta funkcija vas opozori:

- če je hitrost vozila med 30 km/h in 140 km/h;

in

- če je drugo vozilo v območju mrtvega kota A in se premika v isti smeri kot vaše vozilo.

Funkcija voznika ne opozori, če se druga vozila ne premikajo.

Če prehitite drugo vozilo, se bo indikator 4 vklopil samo, če to vozilo predolgo ostane v mrtvem kotu vašega vozila A .

Prikaz B

Funkcija je vključena in ne zaznava nobenega vozila.

Prikaz C

Prvo opozorilo: če smernik ni vklopljen, opozorilna lučka 4 signalizira, da je v mrtvem kotu zaznano vozilo.

Prikaz D

Pri vklopljenem smerokazu opozorilna lučka 4 utripa, če je zaznano vozilo v mrtvem kotu na strani, v katero nameravate obrniti volan. Če izklopite smerokaz, indikator preklopi na prvo opozorilo (prikaz C).

Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Med vožnjo na ozkem voznem pasu vas lahko funkcija opozori, ko sistem zazna vozilo, ki je oddaljeno dlje od najbližjega voznega pasa.

Kdaj sistem ne deluje

- Vozilo se ne premika;

- promet je gost;

- pri vožnji v ovinek;

- če sprednja in zadnja tipala hkrati zaznavajo predmet (npr. pri prehitevanju dolgega tovornjaka).

-...

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem zazna, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Prikolica: opozorilo za mrtvi kot je IZKLOPLJENO«, ki vas obvesti, da funkcija ne deluje. Svetujemo vam, da se pri izbiri opreme, ki je najprimernejša za vaše vozilo, obrnete na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zaradi prisotnosti tipal v odbijaču se svetuje, da se vsak poseg na odbijaču (popravilo, zamenjava, barvanje itd.) zaupa usposobljenemu strokovnjaku.

Motnje delovanja

Če sistem zazna napako, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite opozorilo za mrtvi kot«. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opomba: ob zagonu motorja lučka indikatorja 4, zaslon B, trikrat utripne. To je normalno.

- Sposobnost zaznavanja sistema je nastavljena na širino standardnega pasu. Če vozite po širokem pasu, sistem morda ne bo zaznal vozila v mrtvem kotu.

- V primeru izpostavljenosti močnemu elektromagnetnemu sevanju (pod visokonapetostnimi daljnovodi itd.) ali v zelo slabih vremenskih pogojih (močan dež, sneg itd.) lahko pride do kratkotrajnih motenj sistema. Bodite pozorni na prometne razmere.

Obstaja nevarnost nesreče.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava tipal lahko spremeni, kar lahko vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju tipal (popravila, zamenjave itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

- zapletena okolica (kovinski mostovi, tuneli, ceste z ovirami na robu itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Omejitve delovanja sistema

- Območje okrog tipal mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem morda ne bo zaznal manjših predmetov, ki se premikajo v bližini vozila (motorji, kolesa, pešci itd.).

- Pri zavijanju lahko radarji začasno prenehajo zaznavati vozila na vzporednih voznih pasovih.

- Sistem vas morda ne bo opozoril, ko druga vozila vozijo s precej drugačno hitrostjo.

- Vozilo vozi po ovinkasti cesti.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območja okrog tipala so bila poškodovana;

- vozilo je opremljeno z vlečno kljuko, ki je sistem ne prepozna.