Nazaj na seznam

POTOVALNI RAČUNALNIK: sporočila, ki opozarjajo na nevarnost

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikažejo se skupaj s prižigom opozorilne lučke ®, kar pomeni, da se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov opozorilnih sporočil. Opomba: sporočila se na prikazovalniku pojavijo bodisi posamično ali izmenično (ko je treba prikazati več sporočil) in lahko jih spremlja opozorilna lučka oziroma zvočni signal.

Primeri sporočil

Pomen sporočil

Okvara krmilnega mehanizma

Opozarja na težavo na krmilnem mehanizmu.

Nevarnost okvare motorja

Opozarja na napako sistema vbrizgavanja, na pregrevanje motorja ali na večjo težavo v predelu motorja.

Električna okvara NEVARNO

Opozarja na težavo v polnilnem tokokrogu akumulatorja vozila (alternator itd.).

Pregrevanje samod.menjalnika

Opozarja na pregretje menjalnika.

Predrta pnevmatika

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno.