Nazaj na seznam

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasenčene luči

Odstranite pokrov B in odpnite nosilec žarnice 2.

Vrsta žarnice: H7LL.

Ne dotikajte se steklenega dela žarnice. Primite jo za priključni okov.

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

Dolge luči

Odstranite pokrov A in odpnite nosilec žarnice 1.

Vrsta žarnice: H1

Opomba: po zamenjavi žarnice preverite, ali ste pravilno namestili pokrovček.

Smerokazi

Zasukajte nosilec žarnice 3 za četrt obrata v levo.

Pri ponovni namestitvi nosilec žarnice zasukajte za četrt obrata v desno.

Vrsta žarnice: PY21W.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt. ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pozicijske luči LED/dnevne luči 4

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prednje meglenke 5

- Odvijte zaščitno oblogo blatniškega koša 6 z izvijačem ali podobnim orodjem;

- dostopite do nosilca žarnice, ki je za odbijačem, prek zaščitne obloge blatniškega koša;

- odvijte nosilec žarnice.

Vrsta žarnice: H16LL

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Vsa dela (ali spremembe) na električni napeljavi zaupajte pooblaščenemu predstavniku servisne mreže za vaše vozilo, ki razpolaga z vso dodatno opremo in potrebnim materialom za vgradnjo. Nepravilna priključitev lahko poškoduje električno napeljavo (kable, posamezne dele in predvsem alternator).

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz varnostnih razlogov imejte v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisne mreže za vaše vozilo.