Nazaj na seznam

SAMODEJNO ZAKLEPANJE VRAT MED VOŽNJO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sami lahko odločate, ali želite imeti to funkcijo vključeno ali ne.

Način delovanja

Po zagonu vozila sistem samodejno zaklene odpiralne dele, čim dosežete hitrost približno 7 km/h.

Vrata se odklenejo:

- s pritiskom stikala za centralno odklepanje vrat 1;

- pri zaustavitvi z odprtjem prednjih vrat iz notranjosti vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Vklop: pri vklopljenem kontaktu pritiskajte stikalo 1 približno pet sekund, da zaslišite pisk. Kontrolna lučka na stikalu se vklopi, ko so vrata zaklenjena.

Izklop: pri vklopljenem kontaktu pritiskajte stikalo 1 približno pet sekund, da zaslišite pisk. Opozorilna lučka se izklopi.

Motnje delovanja

Če opazite motnje pri delovanju sistema (ni samodejnega zaklepanja, kontrolna lučka na stikalu 1 se ne vklopi, potem ko zaklenete odpiralne dele itd.), najprej preverite, ali so vsi odpiralni deli dobro zaprti. Če so pravilno zaprti in je problem še vedno prisoten, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Prav tako se prepričajte, da ni bila morda funkcija samodejnega zaklepanja pomotoma izključena.

Če je bila, jo ponovno vključite po izključitvi in ponovni vključitvi kontakta.

Voznikova odgovornost

Če se odločite za vožnjo z zaklenjenimi vrati, se morate zavedati, da bodo imeli reševalci v primeru nesreče otežen dostop v notranjost vozila.