Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

- sistem proti blokiranju koles (ABS);

- sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja, pomočjo pri bočnem vetru in sistemom proti spodrsavanju koles;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- sistem za krmiljenje spodrsavanja;

- pomoč pri speljevanju v klanec.

Drugi sistemi pomoči pri vožnji so opisani na naslednjih straneh.

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša »fizičnega« oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Motnje pri delovanju:

- © in x sta prikazana na instrumentni plošči s sporočili »Preverite ABS« in »Preverite ESC«: to potrjuje, da so sistemi ABS, ESC in zaviranje v sili deaktivirani. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- Če so na instrumentni plošči vklopljene opozorilne lučke x, D, © in ® ter je prikazano sporočilo »Okvara zavornega sistema«: to pomeni, da je prišlo do napake na zavornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vaš zavorni sistem deluje le deloma. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in s sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Pomoč pri bočnem vetru

Ta sistem optimizira delovanje sistema ESC in pomaga pri upravljanju vozila v primeru spreminjajočega se bočnega vetra. Pomaga ohranjati smer vozila prek uporabe zavor.

Če se sistem sproži, se na instrumentni plošči pojavi opozorilna lučka .

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo »Preverite ESC« ter opozorilni lučki © in . V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za pomoč pri vožnji s prikolico

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom ob uporabi prikolice. Zaznava nihanja, ki jih povzroča vleka prikolice v posebnih pogojih vožnje.

Pogoji delovanja

- Vlečno kljuko mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila.

- električni priključek mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- vlečna kljuka mora biti priključena na vozilo.

Način delovanja

Funkcija stabilizira vozilo:

- z nesimetričnim zaviranjem prednjih koles, s čimer zmanjša nihanja, ki jih povzroča prikolica;

- z zaviranjem vseh štirih koles in omejevanjem navora motorja, s čimer se hitrost vozila zmanjša do prenehanja nihanja.

Na to vas opozori utripanje kontrolne lučke na instrumentni plošči.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Princip delovanja

Ta sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih izvedenkah vozila te lahko utripajo pri močnem zaviranju.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite ABS«, ki ga spremlja opozorilna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Nadzor oprijema

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Pritisnite stikalo 4: na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Način slaba cesta vklopljen«.

Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje...). V tem položaju ima voznik nadzor nad hitrostjo motorja.

Sistem samodejno preklopi v način »Cesta« pri hitrosti, večji od približno 50 km/h. Na instrumentni plošči se v opozorilo prikaže sporočilo »Način cesta vkopleno«.

Pnevmatike

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave), kot so originalne.

Pnevmatike morajo torej biti enake originalnim oziroma take, kot jih priporoča predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ta mehanizem (glede na naklon vzpetine) samodejno zategne zavore in prepreči zdrs vozila nazaj, medtem ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore postopoma popustijo (vozilo se pomika glede na naklon).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo velik nagib itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.