ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zagon motorja

Zasukajte kontaktni ključ v položaj za vožnjo M in ga zadržite v tem položaju, dokler ne ugasne kontrolna lučka zagonskega segrevanja É.

Odvisno od vozila se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite pedal sklopke + START«, če je vklopljena ena od prestav. Pritisnite pedal sklopke.

Obrnite ključ v položaj za “Zagon” D brez pritiskanja na pedal plina.

Takoj ko motor steče, spustite ključ.

Zaustavitev motorja

Ko motor teče v prostem teku, obrnite ključ v položaj “Stop” St.

Nikdar ne zaganjajte vozila v prostem teku na klancu. Nevarnost izklopa servovolana.

Obstaja nevarnost nesreče.

Zagon motorja

Na vodoravnih tleh pri izvedenkah s pogonom na sprednja kolesa in zadnja dvojna kolesa je priporočljivo speljevanje v drugi prestavi.

Nikdar ne odvzemite kontakta, dokler vozila povsem ne zaustavite. Ob zaustavitvi motorja nekateri sistemi prenehajo delovati: ojačevalnik zavorne sile, servovolan itd.; delovati preneha tudi varnostna oprema, kot so airbag in zategovalniki varnostnih pasov.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih, ali žival.

Ti bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.