Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Princip delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki med vožnjo redno meri tlak v pnevmatiki.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvajati po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »Za ponast. tlaka zadržite gumb«;

- dolgo (približno 3 sekund) držite gumb 3 ali 4, da zaženete inicializacijo. Prikaz sporočila »Prilagajanje tlaka v teku« pomeni, da je bila upoštevana zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Opomba

Vrednost referenčnega tlaka ne sme biti manjša od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Prikaz podatkov na zaslonu

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih tlaka (premalo napolnjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

»Napolnite pnevmatike«

Prižge se kontrolna lučka in prikaže se sporočilo »Napolnite pnevmatike«.

To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah.

Med vožnjo kontrolna lučka čez nekaj minut ugasne.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

»Preverite tipala tlaka pnevmatik«

Opozorilna lučka začne svetiti, prikaže se sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik« in zasliši se zvočni signal.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ®.

To pomeni, da je vsaj eno kolo predrto ali močno izpraznjeno. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi lastne varnosti čim prej, v skladu s prometnimi razmerami, ustaviti.

»Preverite tipala tlaka pnevmatik«

Opozorilna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti skupaj s sporočilom »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ©.

To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V drugih primerih pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). PNEVMATIKE.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je nameščeno na vozilo, opozorilna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno sveti, hkrati pa na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © in se prikaže sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Zamenjava kolesa

Ker sistem za pravilno ugotavljanje tlaka v kolesih med vožnjo potrebuje kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.