Nazaj na seznam

POSODA ZA REAGENT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upoštevajte predpise, ki veljajo v posameznih državah.

Vedeti morate, da je lahko lastnik vozila kazensko odgovoren za kršenje veljavnih predpisov.

Način delovanja

Reagent je predviden za dizelske motorje, opremljene s sistemom SCR (selektivna katalitična redukcija).

Uporaba reagenta zmanjša količino dušikovih oksidov v izpušnih plinih.

Poraba reagenta v dejanskem času je odvisna od pogojev uporabe vozila, nameščene opreme in načina vožnje.

Kakovost reagenta

Uporabljajte samo reagente, ki so v skladu s standardom ISO 22241 in z oznako na pokrovčku posode za gorivo.

Nalivanje

Uporabna prostornina posode za gorivo: približno 20 l ali 28,2 l (odvisno od vozila).

Pri izklopljenem kontaktu odprite sovoznikova vrata, da boste lahko odprli pokrov 2. Odvijte pokrovček 1.

Opomba: hlapi amonijevega hidroksida lahko uhajajo pri odpiranju pokrovčka, če je temperatura v posodi visoka.

Vozilo je opremljeno s funkcijo Stop and Start

Če želite doliti reagent, mora biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti): OBVEZNO zaustavite motor ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.

Če se prikaže sporočilo »xxxKM blokada napolnite AdBlue«, napolnite posodo za reagent, pri čemer upoštevajte navodila za polnjenje.

Nevarnost onemogočenega premikanja vozila.

Pokrovček nalivne odprtine je posebne oblike.

Pri zamenjavi bodite pozorni, da bo novi pokrovček enak originalnemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Ne perite območja za nalivanje goriva z visokotlačno čistilno napravo.

Previdnostni ukrepi za uporabo

posodo za gorivo lahko napolnite na črpalki. V drugih primerih obvezno preberite informacije na embalaži reagenta (npr. pločevinka ali steklenica).

Pri polnjenju previdno ravnajte z reagentom. Poškodujejo lahko oblačila, čevlje, dele karoserije itd.

Če reagent začne iztekati iz odprtine ali pride v stik z barvo, zadevno območje takoj očistite z obilo hladne vode in mehko krpo.

Opomba: če reagent kristalizira, uporabite mehko gobo.

V izredno hladnih vremenskih pogojih

V zimskih vremenskih razmerah je treba reagent doliti v posodo za reagent, takoj ko se na instrumentni plošči pojavita opozorilna lučka in sporočilo »Napolnite AdBlue čez 1500 km« ali, odvisno od vozila, sporočilo »Napolnite AdBlue čez 1200 km«.

Posebni primeri

Tekočina reagenta zmrzne pri temperaturi, nižji od približno -10 °C.

Pri takšnih pogojih posode ne polnite, če je tekočina zamrznjena. V primeru, če je treba doliti reagent ali napolniti posodo z reagentom (lučka sveti), parkirajte vozilo na toplejšem mestu, če je mogoče, da reagent zopet postane tekoč. V nasprotnem primeru naj usposobljeni strokovnjak dolije ali napolni posodo z reagentom.

Reagent ne sme priti v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto takoj izperite z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Po polnjenju posode za reagent preverite, ali so čep in vratca dobro zaprta, zaženite motor in POČAKAJTE 10 sekund; pri tem naj vozilo miruje, motor pa deluje, preden nadaljujete z vožnjo.

Če tega postopka ne izvedete, bo polnjenje posode samodejno upoštevano šele po približno pol ure vožnje.

Sporočilo »--- Napolnite AdBlue« in/ali opozorilne lučke bodo še vedno prikazani oz. svetili, dokler ne bo sistem zaznal polnjenja posode.

Posegi na katerem koli delu sistema niso dovoljeni. Za preprečevanje škode lahko na sistemu dela samo kvalificirano osebje iz naše mreže.

Opozorilo s sporočilom je prikazano na instrumentni plošči na prikazovalniku 3

Izvedenke s pogonom na sprednji kolesi in furgonske izvedenke

Opozorilne lučke in sporočila na instrumentni plošči 3 so prikazani glede ocenjen nivo reagenta.

Odvisno od načina vožnje vozila se lahko pojavita, preden merilnik reagenta na instrumentni plošči prikaže najnižji nivo PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Vzdrževanje/čas delovanja

Informacije, prikazane na instrumentni plošči, lahko spremlja zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočila

Kaj storiti?

-

»AdBlue pravilen nivo«

-

-

»Zagotovi AdBlue čez 2400 km«

Če se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, lahko prevozite le še do 2400 km.

Napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni ali reagent dolije predstavnik servisne mreže.

Vklopi se .

»Napolnite AdBlue čez 1500 km« ali, glede na vozilo, »Napolnite AdBlue čez 1200 km«

Če se sporočilo prikaže ob vklopu kontakta, je preostala razdalja med 1500 km in 1000 km ali, odvisno od vozila, med 1200 km in 800 km.

Napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni ali reagent dolije predstavnik servisne mreže.

Vzdrževanje/čas delovanja

Informacije, prikazane na instrumentni plošči, lahko spremlja zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočila

Kaj storiti?

Vklopi se .

»xxxKM blokada napolnite AdBlue«

Sporočijo se prikaže ob vklopu kontakta in se ponovno prikaže:

- približno na vsakih 100 km, preostala razdalja med 1000 km in 200 km ali, odvisno od vozila, med 800 km in 200 km;

- približno na vsakih 50 km, ko lahko z reagentom prevozite še manj kot 200 km.

V vseh primerih čim prej napolnite posodo za reagent, ali pa naj jo napolni predstavnik servisne mreže.

utripa.

»0KM blokada napolnite AdBlue«

Motor noče steči.

Če želite vozilo ponovno zagnati, morate sami napolniti posodo za reagent.

Napake sistema

Ko se opisana kontrolna lučka vklopi, bo mogoče slišati tudi zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočilo

Pomen

Vklopita se lučki in ©.

»Preverite sistem anti-polucije«

Opozarja na napako sistema. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki in ©.

»xxxKM blokada anti-polucija«

Sporoča napako sistema in da je preostala razdalja manj kot 1000 km ali, odvisno od vozila, manj kot 800 km, potem pa vozila ne bo več mogoče znova zagnati.

Ta opozorila se ponavljajo:

- približno na vsakih 100 km, ko vozilo lahko prevozi še več kot okrog 200 km pred onemogočenim ponovnim zagonom vozila;

- približno na vsakih 50 km, ko vozilo lahko prevozi le še manj kot 200 km pred onemogočenim ponovnim zagonom vozila.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

Vklopita se lučki in ©.

»0KM blokada anti-polucija«

Opozarja, da po izključitvi kontakta vozila ne bo več mogoče ponovno zagnati. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Opozorilo brez sporočila je prikazano na instrumentni plošči

Izvedenke Bus in izvedenke s pogonom na zadnji kolesi

Opozorilna lučka zasveti glede na nivo reagenta, ki ga označuje kazalec 4 na instrumentni plošči.

Vzdrževanje/čas delovanja

Merilnik nivoja

Opozorila

Kaj storiti?

Razdalja A

-

-

Razdalja B

Vklopi se .

Napolnite posodo za reagent ali pa naj jo napolni predstavnik servisne mreže.

Razdalja C

utripa nekaj sekund na začetku opozorila in ob vsakem vklopu kontakta, nato pa neprekinjeno sveti.

Razdalja D

utripa nekaj sekund na začetku opozorila in ob vsakem vklopu kontakta, nato pa neprekinjeno sveti. Slišati je zvočne signale.

Motor nima dovolj moči.

Posodo za reagent čim prej napolnite ali naj jo napolni predstavnik servisne mreže.

Na E

Prazna posoda.

utripa, slišati je tudi zvočne signale in prikazano je sporočilo »Preverite sistem anti-polucije«.

V tem primeru je po naslednjem zagonu/zaustavitvi motorja hitrost vozila omejena na približno 20 km/h, dokler ne napolnite posode za reagent ali je ne napolni predstavnik servisne mreže vozila.

Napake sistema

Ko se opisana kontrolna lučka vklopi, bo mogoče slišati tudi zvočni signal.

Kontrolne lučke

Sporočilo

Pomen

Vklopita se lučki in ©.

»Preverite sistem anti-polucije«

Opozarja na napako sistema. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

in © utripata ob zagonu motorja in nato svetita.

-

Nakazuje napako v sistemu, zaradi katere motor nima dovolj moči. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.

in © utripata.

-

Opozarja na napako sistema. V tem primeru je po naslednjem zagonu in zaustavitvi motorja hitrost vozila omejena na približno 20 km/h. Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisnemreže za vaše vozilo.