Nazaj na seznam

FUNKCIJA ZAUSTAVITVE IN ZAGONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za vozila, opremljena z robotiziranim menjalnikom:

- Menjalnik je v položaju D, Mali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju v pripravljenosti, če se N vklopi, ko je uporabljena parkirna zavora in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- pedal sklopke ni pritisnjen.

Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen.

in

- hitrost vozila je manjša od približno 3 km/h.

Če je vklopljena ena od prestav, pritisnite pedal sklopke, dokler se motor ne zažene.

Pri vseh vozilih:

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Če želite doliti gorivo, mora biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti): OBVEZNO zaustavite motorZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.

Če zapustite vozilo, vas zvočni signal obvesti, da je motor v stanju pripravljenosti, ne pa zaustavljen.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ).

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti).ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Za vozila, opremljena z robotiziranim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za vozila, opremljena z robotiziranim menjalnikom:

- Zavorni pedal ni pritisnjen, vključena je prestava D ali M.

ali

- zavorni pedal ni pritisnjen, prestavna ročica je v položaju N, ročna zavora pa ni aktivirana;

ali

- zavorni pedal je znova pritisnjen, ko je N vklopljeno in parkirna zavora zategnjena;

ali

- prestavna ročica vozila je v položaju R;

ali

- pedal za plin je pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- menjalnik je v nevtralnem položaju (prosti tek) in pedal sklopke je rahlo pritisnjen;

ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila z robotiziranim menjalnikom;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko je temperatura hladilne tekočine motorja nezadostna;

- ko poteka samodejno čiščenje filtra sajastih delcev;

- vklopljena je funkcija »Pospešeni prosti tek« POSPEŠENI PROSTI TEK;

-...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka , ki vas opozarja, da stanje motorja v pripravljenosti ni možno.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- vklopljena je funkcija za boljšo vidljivost AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 7 km/h (vožnja navzdol);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Posebna opomba: za nekatere pogoje je onemogočen samodejni ponovni zagon motorja pri odprtih vratih (odvisno od vozila).

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Vklopi se opozorilna lučka stikala 2.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.

Motnje delovanja

Če se kontrolna lučka 2 prižge brez pritiska na stikalo 1, je sistem izključen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Preden zapustite vozilo, MORA biti motor zaustavljen (in ne v stanju pripravljenosti). ZAUSTAVITEV, ZAGON MOTORJA.