Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Vključitev, shranjevanje in zviševanje omejene hitrosti (+).

2 Zniževanje omejene hitrosti (-)

3 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (O)

4 Vključitev s priklicem shranjene omejene hitrosti (R)

5 Glavno stikalo za vklop/izklop

Vklop

Pritisnite stikalo 5 na strani . Prižge se oranžna kontrolna lučka 6, na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejilec hitr.« skupaj s črticami, kar pomeni, da je vključen omejevalnik hitrosti in da je treba shraniti omejeno hitrost.

Za nastavitev trenutne hitrosti vožnje pritisnite stikalo 1 (+): namesto črtic se pojavi omejena hitrost.

Najmanjša shranjena hitrost je 30 km/h.

Vožnja

Dokler ni dosežena shranjena omejena hitrost, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, slednje ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal plina, razen v nujnih primerih (glejte podpoglavje “Prekoračitev omejene hitrosti”).

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 1 (+) za zvišanje hitrosti;

- stikalo 2 (-) za zmanjšanje hitrosti.

Funkcija omejevalnika hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Prekoračitev omejene hitrosti

V vsakem trenutku lahko omejeno hitrost prekoračite tako, da do konca pritisnete pedal za plin (preko “trde točke”).

O prekoračitvi hitrosti vas obveščata utripajoči zapis omejene hitrosti na instrumentni plošči in zvočni signal.

Če je možno, odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vključi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti omejene hitrosti: na to situacijo vas opozarjata utripanje shranjene hitrosti na instrumentni plošči in zvočni signal v rednih presledkih.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 3 (O). V tem primeru ostane omejena hitrost shranjena in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »V spominu«, skupaj s to hitrostjo.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom na stikalo 4 (R).

Izključitev funkcije

Omejevalnik hitrosti se izključi s pritiskom na stikalo 5. V tem primeru hitrost ni več shranjena v spominu. Izključitev funkcije potrjuje ugasnjena oranžna kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom stikala 1 (+), vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, temveč trenutno hitrost vozila.