POSEBNOSTI VOZIL Z DIZELSKIM MOTORJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vrtljaji dizelskega motorja

Dizelski motorji so opremljeni s črpalko za vbrizgavanje, ki ima nameščen elektronski regulator, ki ne dovoljuje prekoračitve števila vrtljajev motorja, ne glede na vključeno prestavo.

Če se prižgeta lučki Ä in ©, čimprej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Med vožnjo se lahko glede na kakovost uporabljenega goriva izjemoma pojavi belo dimljenje.

Slednje je posledica samodejnega čiščenja filtra sajastih delcev in ne vpliva na obnašanje vozila.

Prazna posoda za gorivo

Če je bila posoda za gorivo popolnoma izpraznjena, bo zagon motorja, potem ko natočite gorivo, potekal brez težav, če je akumulator dovolj napolnjen.

Če pa se po nekaj sekundah, po več poskusih, motor ne zažene POSODA ZA GORIVO.

Nalepka za motnost dima motorja

Informacije 1 boste našli A na nalepki v motornem prostoru.

1 Emisije dizelskega izpuha.

Priporočila za zimski čas

Da bi se izognili motnjam v zimskem času:

- pazite na to, da bo akumulator vedno dovolj napolnjen;

- pazite, da se nivo plinskega olja v posodi ne zniža preveč, saj se v takem primeru vodni hlapi v posodi kondenzirajo in nabirajo na dnu posode.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obdelavi izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka , ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti.

Samodejna regeneracija

V ta namen ob vklopu opozorilne lučke nadaljujte z vožnjo v skladu s prometnimi razmerami in omejitvijo hitrosti, dokler se opozorilna lučka ne izklopi. Če je mogoče, zagotovite, da se število vrtljajev motorja ne spusti pod 2000 vrt/min.

Opozorilna lučka naj bi se izklopila po 10 do 20 minutah. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Prikaz opozorilne lučke na instrumentni plošči je lahko povezan s povečanim številom vrtljajev motorja in delovanjem hladilnega krogotoka ter opozarja na potrebo po čiščenju filtra sajastih delcev.

Opomba: opozorilna lučka se lahko znova prižge, če niso izpolnjeni vozni pogoji za čiščenje filtra. Če zaustavite vozilo ali je število vrtljajev motorja pod približno 2000 vrt/min, preden se izklopi opozorilna lučka, boste morda morali ponoviti postopek.

Ročna regeneracija

Če pogojev (potreben čas vožnje itd.) ni mogoče izpolniti, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka s sporočilom »Regeneracija tr. delcev začetek«, da je stopnja nasičenosti previsoka za samodejno regeneracijo.

V tem primeru je bistveno, da ročno izvedete postopek čiščenja filtra za delce.

Za enostavnejšo samodejno regeneracijo filtra sajastih delcev opravite daljšo vožnjo (dolgo vsaj 20 minut) po glavnih cestah na vsakič 200 prevoženih kilometrov.

Če želite to narediti, ko se prikaže opozorilna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Regeneracija DPF [Dolg pritisk]«, parkirajte vozilo v območju brez prometa.

Pri opremljenih vozilih, med delovanjem motorja:

- izključite funkcijo Stop and Start FUNKCIJA ZAUSTAVITVE IN ZAGONA;

- zategnite parkirno zavoro;

- menjalnik je v prostem teku;

- pritisnite in zadržite tipko 2 ali 3.

Ročna regeneracija (nadaljevanje)

Počakajte, da se opozorilna lučka izklopi (približno 20 minut).

Na instrumentni plošči je prikazano sporočilo »Regeneracija DPF končana«.

Če pogoji pred in med regeneracijo niso izpolnjeni, se opozorilna lučka izklopi, prikazano je sporočilo »DPF Regeneracija prekinjena« in postopek je preklican. Sporočilo »Regeneracija DPF [Dolg pritisk]« se znova prikaže, da lahko znova sprožite ročni postopek.

Opomba:

- med postopkom regeneracije se število vrtljajev motorja najprej poveča na približno 3.000 vrt/min, da se motor ogreje. Nato se do konca regeneracije zmanjša na približno 1.700 vrt/min;

- ročna regeneracija ni možna, če so motor, hladilni sistem ali temperatura okolice hladni. Zažene se šele po ogrevanju motorja;

- regeneracija pogosto povzroča bele hlape in nenavadne vonjave v izpušnem sistemu. To ne pomeni, da sistem ne deluje pravilno;

- če pritisnete kateri koli pedal, se regeneracija filtra za delce prekine.

Posebni primeri

Če je filter preveč nasičen, se bosta na instrumentni plošči vklopili opozorilna lučka © in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka , spremljalo ju bo sporočilo »Preverite vbrizgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom pooblaščen servisne mreže.

Če se vklopita opozorilna lučka ® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka skupaj s sporočilom »Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Regeneracije ne aktivirajte v garaži ali zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zadušitve zaradi izpušnih plinov.

Pri regeneraciji pazite, da v bližini izpušnega sistema ni oseb.

Obstaja nevarnost opeklin.

Ne ustavljajte vozila ali zaženite motorja na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

Obstaja nevarnost požara.