Nazaj na seznam

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z uporabo informacij iz radarja 1 sistem izračuna razdaljo do vozila pred vašim.

Sistem opozori voznika, če obstaja nevarnost čelnega trčenja, da omogoči ustrezno manevriranje v sili (pritisk zavornega pedala in/ali vrtenje volana).

Odvisno od odzivnosti voznika lahko sistem pomaga pri zaviranju, da se zmanjšajo poškodbe ali prepreči trk.

Mesto radarja 1

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno s poslikavo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na maski ali logotipu itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Operacija

Zaznavanje vozil

Če se med vožnjo s hitrostjo med 5 km/h in 140 km/h pojavi nevarnost trka z vozilom spredaj, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

na instrumentni plošči utripa opozorilna lučka in zasliši se pisk.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem zazna, da še vedno obstaja nevarnost trčenja, bo opozorilna lučka še naprej utripala na instrumentni plošči skupaj z zvočnim signalom, dokler sistem ne zazna, da nevarnosti trčenja ni več.

- naslednje situacije lahko sprožijo zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Če se vozilo zaustavi zaradi aktivnega zaviranja v sili, mora voznik vozilo zadržati na mestu tako, da pritiska zavorni pedal.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

Posebnosti zaustavljenih vozil

Sistem zazna stoječa vozila, ko vozite s hitrostjo med približno 5 km/h in 110 km/h. Sistem ni aktiven in ne opozarja na stoječa vozila, ko vaše vozilo preseže hitrost približno 110 km/h.

Odvisno od hitrosti vozila sistem zazna samo vozila, ki vozijo v isto smer ali so zaustavljena. Lahko se zgodi, da sistem ne zazna motoristov, ker je njihovo pot težko določiti.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Vklop/izklop sistema

Pri stoječem vozilu in vključenem kontaktu:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na zaslonu 2 izberete funkcijo «Aktivna zavora»;

- za izklop sistema pritisnite in (približno tri sekunde) zadržite gumb 3 ali 4.

Če opozorilna lučka na instrumentni plošči neprekinjeno sveti, to potrjuje, da je sistem deaktiviran.

Če opozorilna lučka na instrumentni plošči neprekinjeno sveti, to potrjuje, da je sistem deaktiviran.

Pritisnite in držite gumb 3 ali 4, da ponovno vklopite sistem. Opozorilna lučka na instrumentni plošči se izklopi.

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Začasno ni na voljo

Ko sistem zazna, da funkcija začasno ni na voljo, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka in sveti, prikaže se sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti«.

Obstajata dve možnosti:

- sistem je začasno zakrit (primer: radar je prekrit z umazanijo, blatom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa izbriše;

- če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči vklopita opozorilni lučki in ter spremlja ju sporočilo »Preverite aktivno zavoro«, to pomeni napako v sistemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Sistem se ne more vključiti:

- ko je ročica menjalnika v nevtralnem položaju, ali je pedal sklopke pritisnjen približno deset sekund;

- če je parkirna zavora vključena;

- ko se zažene sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC);

- v ovinku.

Posegi/popravila sistema

- Morebitno trčenje lahko vpliva na poravnavo in delovanje radarja. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju radarja (popravila, zamenjave, popravki barve) mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- zapleteno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- ...

V teh razmerah se sistem morda ne bo odzval ali bo nehote zaviral.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ob vsakem zagonu vozila izvede kalibriranje glede na okolico vozila, ter je lahko neaktiven približno dve do pet minut.

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila, ali spremembe delovanja sistema.

- Območje, kjer je nameščen radar, mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

V teh razmerah se sistem morda ne bo odzval ali bo nehote zaviral.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- zavorne luči ne delujejo;

- na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovan;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari).

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prekinitev funkcije

aktivno zaviranje v sili lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju.