Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka prekinjeno ali neprekinjeno črto na cestišču, ob tem pa ne vklopi smerokazov.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Pri vključenem kontaktu je funkcija privzeto vklopljena.

Izklop/vklop funkcije

Za deaktivacijo pritisnite stikalo 2:

- na instrumentni plošči A je prikazano sporočilo »Opozorilo za skrenitev-izklop«;

- opozorilna lučka na preneha svetiti na instrumentni plošči A in zasveti oranžno pod merilnikom hitrosti 3.

Če želite funkcijo aktivirati, pritisnite stikalo 2:

- na instrumentni plošči A je prikazano sporočilo »Opozorilo za skrenitev-vklop«;

- opozorilna lučka se v sivi barvi prikaže na instrumenti plošči A.

Delovanje

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- hitrost vozila je večja od približno 60 km/h;

in

- so črte zaznane.

opozorilna lučka se v beli barvi prikaže na instrumentni plošči A, da opozori voznika.

Delovanje (nadaljevanje)

Funkcija sproži opozorilo, če prekoračite črto brez uporabe smerokazov.

Funkcija opozori voznika:

- slišati je zvočno opozorilo;

in

- opozorilna lučka utripa v beli barvi na instrumentni plošči A.

Začasno ni na voljo

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- pri vklopu enega od smernih kazalcev;

- pri hitrem pospeševanju;

-...

Če funkcija ni na voljo, se opozorilna lučka v sivi barvi prikaže na instrumentni plošči A.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- hitrost vozila je manjša od približno 60 km/h;

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Opozorilna lučka se v sivi barvi prikaže na instrumenti plošči A.

Motnje delovanja

V primeru okvare:

- opozorilna lučka se izklopi;

- sporočilo »Preveri sistem za skrenitev« se prikaže na instrumentni plošči A, skupaj z opozorilno lučko ©.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril