VARNOST OTROK: izklop, vklop airbag na sovoznikovi strani

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izklop sovoznikoveairbag

(za vozila, ki so opremljena s tem sistemom)

Pred nameščanjem otroškega sedeža na sprednji sovoznikov sedež:

- prepričajte se, da je nameščanje otroškega sedeža na ta sedež dovoljeno;

- obvezno morate izklopiti airbag za otroški sedež, ki bo obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Za izklop airbag: pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu pritisnite in zavrtite stikalo za zaklepanje 1 v položaj OFF.

Ko je kontakt vključen, obvezno preverite, ali kontrolna lučka ¹ na prikazovalniku sveti 2 in, odvisno od vozila, da je prikazano sporočilo »PASSENGER AIRBAG OFF«.

Ta kontrolna lučka ostane stalno prižgana in potrjuje, da lahko na sovoznikov sedež namestite otroški sedež.

Sovoznikovo airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

NEVARNO

Ker delovanje varnostne blazine na sovoznikovi strani ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotno smer vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjenega v nasprotno smer vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENO AIRBAG na sovoznikovi strani. Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Na to vas opozarjajo oznake na armaturni plošči in nalepke A na obeh straneh sopotnikovega senčnika 3 (kot so zgornje nalepke).

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja AIRBAG. Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Vklop sovoznikoveairbag

Takoj ko otroški sedež odstranite s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte airbag, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

Za ponovni zagon airbag: pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu pritisnite in zavrtite stikalo 1 v položaj ON.

Ko je kontakt vključen, obvezno preverite, da kontrolna lučka ¹ ne sveti.

Sovoznikova airbag je vklopljena.

Motnje pri delovanju

V primeru napake na sistemu za vklop in izklop airbag za sovoznika je na sovoznikov sedež prepovedano namestiti otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Prav tako ni priporočljivo, da bi na njem sedel katerikoli od sopotnikov.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sovoznikovo airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.