Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Stranske pozicijske luči

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Ostale udeležence v prometu seznanjajo z velikostjo vozila.

Prižgejo so ob vklopu pozicijskih luči.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1 ), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila). NASTAVITEV SVETLOBNEGA SNOPA ŽAROMETOV. Vedno pazite, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor).

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija (dobrodošla na primer pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat...) vam omogoča, da za kratek čas prižgete zasenčene luči.

Pri izklopljenem motorju in lučeh ter z obročkom 3 v položaju AUTO povlecite ročico 1 k sebi: zasenčene luči se vklopijo za približno eno minuto. Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno štiri minute.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 3 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.

Če je vozilo parkirano na robu cestišča z odprtimi prtljažnimi vrati, se lahko zgodi, da njegove zadnje luči niso vidne. Ostale udeležence v prometu morate opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

á Dolge luči

Pri vklopljenih zasenčenih lučeh povlecite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno povlecite ročico 1 k sebi.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Pri tem uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam prihajajo nasproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- je hitrost vozila večja od približno 45 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči:

- zasukajte obroček 3 tako, da bo oznaka AUTO poravnan z oznako 2;

- povlecite ročico 1 proti sebi;

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Za izklop samodejnih dolgih luči:

- ročico ponovno povlecite 1 k sebi;

- ali zasukajte obroček 3 v drug položaj, ne v položaj AUTO.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Motnje delovanja

Ko se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj z opozorilno lučko © in opozorilna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako osvetlitve.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Ob vsakem zagonu motorja povlecite ročico 1 k sebi za ponovni vklop sistema.

g Prednje meglenke

Zasukajte srednji obroček 4 ročice 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 5.

Prednje meglenke delujejo le, če je vključena zunanja osvetlitev. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka.

Zadnja meglenka

Zasukajte srednji obroček 4 ročice 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 5.

Zadnje meglenke delujejo le, če je vključena zunanja osvetlitev. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Ob izklopu zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke ali pa se vključi delovanje prednjih meglenk, če so te v opremi vozila.

Izklop

Luči ugasnejo po zaustavitvi motorja ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 3.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite izklopiti luči po izklopu kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal (da se izognete izpraznitvi akumulatorja).