Nazaj na seznam

FUNKCIJA ZAUSTAVITVE IN ZAGONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov.

Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira.

Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Za robotizirani menjalnik:

- menjalnik je v položaju A, Mali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- pedal sklopke ni pritisnjen.

Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen.

in

- hitrost vozila je manjša od približno 3 km/h.

Če je vklopljena ena od prestav, pritisnite pedal sklopke, dokler se motor ne zažene.

Pri vseh vozilih:

na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Če zapustite vozilo, vas zvočni signal obvesti, da je motor v stanju pripravljenosti, ne pa zaustavljen.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, naj bo vozilo zaustavljeno (na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka ).

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Robotiziran menjalnik

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal.

Ročni menjalnik

Pedal sklopke naj bo pritisnjen.

Če želite doliti gorivo, motor ne sme biti zagnan (ali v stanju pripravljenosti): ugasnite motor (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za robotizirani menjalnik:

- zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen je položaj A oz. M ali;

- zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen je položaj N, parkirna zavora ni zategnjena ali;

- zavorni pedal je pritisnjen, vklopljena je prestava P oziroma položaj N, parkirna zavora je zategnjena ali;

- vklopljen je položaj R ali;

- je pedal za plin pritisnjen.

Za ročni menjalnik:

- vključen je nevtralni položaj, pedal sklopke pa je rahlo pritisnjen ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 0 °C ali višja od približno 35 °C);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko je temperatura hladilne tekočine motorja nezadostna;

- ko poteka samodejno čiščenje filtra sajastih delcev;

- Funkcija »Pospešeni prosti tek« je vklopljena (glejte informacije o funkciji »Pospešeni prosti tek« v 2. poglavju);

-...

Na instrumentni plošči se prikaže kontrolna lučka , ki vas opozarja, da stanje motorja v pripravljenosti ni možno.

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- ko je zunanja temperatura prenizka ali previsoka (nižja od približno 0 °C ali višja od približno 35 °C);

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 7 km/h (vožnja navzdol);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

- pri vozilih z ročnim menjalnikom se lahko ponovni zagon prekine, če pedal sklopke spustite prehitro, ko je izbrana prestava;

-...

Posebna opomba: za nekatere pogoje je onemogočen samodejni ponovni zagon motorja pri odprtih vratih (odvisno od vozila).

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Prižge se kontrolna lučka 2 na stikalu.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Kontrolna lučka 2 na stikalu 1 se prižge.

sistem se samodejno ponovno vklopi ob vsakem zagonu vozila (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če se kontrolna lučka 2 prižge brez pritiska na stikalo 1, je sistem izključen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Preden zapustite vozilo je treba zaustaviti motor, ne smete pa ga preklopiti v stanje pripravljenosti (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).