Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: dolivanje, nalivanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dolivanje/nalivanje olja

Vozilo mora stati na vodoravnih tleh, motor ne sme teči in mora biti hladen (na primer: pred prvim jutranjim zagonom).

Kakovost motornega olja

Glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

- Odvijte pokrovček 1;

- ustrezno popravite nivo (informativno: količina med oznakama »mini« in »maxi« na merilni palici 2 znaša od 1,5 do 2 litra, odvisno od motorja);

- počakajte približno 10 minut, da olje steče v motor;

- z merilno palico 2 preverite nivo olja (po predhodno opisanem postopku).

Po odčitavanju nivoja ne pozabite potisniti merilne palice do konca in popolnoma priviti pokrovčka.

Zamenjava motornega olja

Pogostnost kontrol ali zamenjave: glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Kapaciteta menjave

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nivo motornega olja vedno preverite z merilno palico po zgoraj opisanem postopku (nivo ne sme biti nikoli nižje od oznake mini ali višji od oznake maxi na merilni palici).

Kakovost motornega olja

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Ne nalivajte preko oznake “MAXI” in ne pozabite priviti pokrovčka 1 ter vstaviti merilne palice 2 v njeno ležišče.

Da se olje ne bi polivalo po motorju, vam priporočamo, da pri dolivanju/nalivanju olja uporabite lijak.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja : nevarnost okvare motorja in katalizatorja.

Če je presežen maksimalen nivo olja, ne zaženite motorja, ampak pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Izpuščanje olja iz motorja: ko izpuščate olje iz vročega motorja, pazite, da se ne opečete.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ne pustite, da motor teče v zaprtem prostoru; izpušni plini so strupeni.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Nalivanje: pri nalivanju olja pazite, da ga ne boste polivali po delih motorja, ker se lahko vname. Ne pozabite pravilno in dobro priviti pokrovčka, ker obstaja nevarnost požara zaradi brizganja olja na vroče dele motorja.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v položaju zaustavitve.

Obstaja nevarnost poškodb.