Nazaj na seznam

NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Normalno je, da vsak motor porabi določeno količino olja za mazanje in hlajenje svojih delov. Zato je včasih treba doliti nekaj olja tudi med dvema rednima zamenjavama.

Če je po končani fazi utekanja vozila treba doliti več kot 0,5 litra olja na prevoženih 1000 km, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pogostnost preverjanja nivoja: redno preverjajte nivo olja, vsekakor pa pred vsako daljšo vožnjo, da se izognete morebitnim poškodbam motorja.

Odčitavanje nivoja olja

Nivo olja morate odčitavati, ko vozilo stoji na ravnih tleh in po daljšem mirovanju motorja.

Da ugotovite natančen nivo olja in se prepričate, da ni presežen maksimalen nivo (nevarnost okvare motorja), obvezno uporabite merilno palico. Glejte naslednje strani.

Prikazovalnik na instrumentni plošči opozarja samo na minimalen nivo olja.

Prikaz za minimalni nivo motornega olja A

Če je nivo višji od najnižjega nivoja

Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »OIL LEVEL« skupaj s kvadratki, ki prikazujejo nivo. Kvadratki izginjajo z zniževanjem nivoja olja, nadomestijo pa jih črtice.

Za vrnitev na odčitavanje podatkov potovalnega računalnika pritisnite na 1 ali 2.

Če je nivo olja minimalen

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »TOP-UP OIL LEVEL« in prižge se kontrolna lučka ©.

Čimprej morate doliti olje.

Prikazovalnik opozarja samo na minimalni nivo olja, ne pa na preseženi maksimalni nivo, ki ga lahko odkrijete samo z merilno palico.

Kontrola nivoja z merilno palico

Pri zaustavljenem motorju:

- potegnite ven merilno palico in jo obrišite s čisto krpo, ki ne pušča vlaken;

- potisnite jo do konca;

- ponovno izvlecite merilno palico;

- odčitajte nivo: nikdar ne sme biti nižji od oznake “mini” C ali segati preko oznake “maxi” B.

Ko odčitate nivo, pazite, da boste merilno palico potisnili do konca.

Preseženi maksimalni nivo motornega olja

Nivo olja lahko odčitate samo z merilno palico, kot je predhodno opisano.

Če je presežen maksimalni nivo olja, ne zaganjajte vozila, ampak se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pri nalivanju olja ne smete nikoli preseči maksimalnega nivoja B: nevarnost okvare motorja in katalizatorja.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Da se olje ne bi polivalo po motorju, vam priporočamo, da pri dolivanju/nalivanju olja uporabite lijak.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.