Nazaj na seznam

NIVOJI TEKOČIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zavorna tekočina

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če občutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Nivo 1

Običajno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake »MINI«.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov in zavornih ploščic, si v servisni mreži za vaše vozilo ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite navodila za izvajanje kontrole.

Dolivanje

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Obvezno uporabljajte zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Hladilna tekočina

Nivo pri zaustavljenem hladnem motorju na ravnih tleh mora biti med oznakama »MINI« in »MAXI« na izravnalni posodi 2.

Tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo pade pod oznako »MINI«.

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (kajti zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki je homologirana s strani naših tehničnih služb. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zmrzovanju;

- protikorozijsko zaščito delov hladilnega sistema.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

posoda tekočine za pranje stekel 4

Dolivanje

Pri zaustavljenem motorju odstranite pokrovček 3, dolivajte tekočino, dokler je ne vidite skozi odprtino, in nato ponovno zaprite s pokrovčkom.

Tekočina

Dodatek za pranje stekel (pozimi s sredstvom proti zamrzovanju)

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Črpalka servovolana -

Nivo: v posodi 5 je nivo tekočine pravilen, če se pri hladnem motorju, ki je zaustavljen na ravnih tleh, nahaja med oznakama »MINI« in »MAXI«.

Za zamenjavo ali dolivanje uporabljajte le olje, ki so ga homologirale naše tehnične službe.

Posebnost vozil, v katerih je nameščena posoda 6

Čep nalivne odprtine ni dostopen. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za dolivanje ali polnjenje.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.