Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane omejene hitrosti.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Vključitev, shranjevanje in zviševanje omejene hitrosti (+)

2 Zniževanje omejene hitrosti (-)

3 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (O)

4 Vključitev s priklicem shranjene omejene hitrosti (R)

5 Glavno stikalo za vklop/izklop

Vklop

Pritisnite stikalo 5 na strani . Prižge se oranžna kontrolna lučka 6, na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »SPEED LIMITER« skupaj s črticami, kar pomeni, da je vključen omejevalnik hitrosti in da je treba shraniti omejeno hitrost.

Za shranjevanje trenutne hitrosti vožnje pritisnite na stikalo 1 (+): najmanjša nastavljena hitrost je 30 km/h.

Vožnja

Dokler ni dosežena shranjena omejena hitrost, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, slednje ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal plina, razen v nujnih primerih (glejte podpoglavje “Prekoračitev omejene hitrosti”).

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 1 (+) za zvišanje hitrosti;

- stikalo 2 (-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev omejene hitrosti

V vsakem trenutku lahko omejeno hitrost prekoračite tako, da do konca pritisnete pedal za plin (preko “trde točke”).

Med prekoračitvijo hitrosti vas o tem obvešča utripanje izbrane hitrosti na instrumentni plošči.

Če je možno, odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vključi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Onemogočeno ohranjanje omejene hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti omejene hitrosti, na kar vas opozori utripajoč prikaz hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija omejevalnika hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Delovanje omejevalnika hitrosti se prekine, če pritisnete na stikalo 3 (O). V tem primeru ostane omejena hitrost shranjena, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »SPEED MEMORY« skupaj s to hitrostjo.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom na stikalo 4 (R).

Izključitev funkcije

Omejevalnik hitrosti se izključi s pritiskom na stikalo 5. V tem primeru hitrost ni več shranjena v spominu. Izključitev funkcije potrjuje ugasnjena oranžna kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom na stikalo 1 (+) vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, temveč trenutno hitrost vozila.