Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka prekinjeno ali neprekinjeno črto na cestišču, ob tem pa ne vklopi smerokazov.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Pri vključenem kontaktu je funkcija privzeto vklopljena.

Izklop/vklop funkcije

Za izklop funkcije pritisnite gumb 2. Kontrolna lučka na gumbu 2 zasveti, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »LANE DEPARTURE WARNING OFF«.

Za vklop funkcije pritisnite gumb 2.

Kontrolna lučka na gumbu 2 ugasne in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »LANE DEPARTURE WARNING ON«.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- kontrolna lučka na gumbu 2 ne sveti;

in

- hitrost vozila je večja od približno 60 km/h;

in

- so črte zaznane.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se prižge, da vas opozori.

Funkcija preklopi v opozarjanje, če:

vozilo prekorači črto brez vključitve smerokazov. Funkcija opozori voznika z utripanjem kontrolne lučke na instrumentni plošči in z zvočnim signalom.

Pogoji neaktiviranja opozoril

- indikatorji smeri, ki so aktivirani ali so bili aktivirani manj kot 4 sekunde pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

-...

Motnje delovanja

V primeru težav z delovanjem se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »LANE DEPARTURE CHECK«, prikaz pa spremlja kontrolna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril