Nazaj na seznam

POKROV MOTORNEGA PROSTORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odprete ga tako, da potegnete za ročico 1.

Odpiranje varnostnega zapaha pokrova

Sprostite ga tako, da potegnete za vzvod 2.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Pri udarcu, čeprav manjšem, v predel okrasne maske ali pokrova motornega prostora naj predstavnik servisne mreže za vaše vozilo čim prej pregleda sistem za zaklepanje pokrova.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Odpiranje pokrova motornega prostora

Dvignite pokrov, izvlecite podporno palico 4 iz njenih pritrdišč 5 in jo iz varnostnih razlogov obvezno zataknite v ležišče 3 na pokrovu.

Zapiranje pokrova

Preverite, ali so metlice brisalcev pravilno nameščene.

Pri zapiranju pokrova namestite podporno palico 4 nazaj v pritrdišče 5, nato pa pokrov primite na sredini, ga pridržite na višini približno 20 cm in spustite. Zapre se z lastno težo.

Ko zaključite z delom v predelu motorja, poskrbite, da česa ne pozabite (krpa, orodje ...).

Takšne ovire lahko poškodujejo motor ali zanetijo požar.

Preverite, ali je pokrov dobro zaprt.

Prepričajte se, da nič ne ovira pritrdišča za blokiranje (kamenčki, krpa …).