Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri višji hitrosti od 30 km/h.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+)

2 Zniževanje regulirane hitrosti (-)

3 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O)

4 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R)

5 Glavno stikalo za vklop/izklop

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 5 na strani .

Zasveti zelena kontrolna lučka 6 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »CRUISE CONTROL« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključevanje regulacije hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad 30 km/h) pritisnite stikalo 1 (+) ali 2 (-): funkcija se vključi in trenutna hitrost se shrani v spomin.

Vključitev regulacije hitrosti je potrjena s prižigom zelene kontrolne lučke 7 in lučke 6.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- pritisnite stikalo 1 (+) za povečanje hitrosti;

- stikalo 2 (-) za znižanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti, na kar vas opozori utripajoč prikaz shranjene hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

- gumb 3 (O);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali ko premaknete izbirno ročico v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo »SPEED MEMORY«.

Prehod funkcije v stanje pripravljenosti potrdi ugasnjena zelena lučka .

Priklic regulirane hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …).

Pri hitrosti nad 30 km/h pritisnite stikalo 4 (R).

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom na stikalo 5, v tem primeru regulirana hitrost ni več shranjena.

Izključitev funkcije potrjujeta ugasnjeni kontrolni lučki in na instrumentni plošči.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 1 (+), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.