Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

- sistem proti blokiranju koles (ABS);

- sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- aktivno zaviranje v sili;

- sistem za nadzor oprijema;

- pomoč pri speljevanju v klanec.

Drugi sistemi pomoči pri vožnji so opisani na naslednjih straneh.

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša »fizičnega« oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

Motnje pri delovanju:

- © in x se vklopita na instrumentni plošči skupaj s sporočiloma »CHECK ABS« in »CHECK ESC«: ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili so izklopljeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- Če so na instrumentni plošči vklopljene opozorilne lučke x, D, © in ® ter je prikazano sporočilo »BRAKING FAULT«: to pomeni, da je prišlo do napake na zavornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in s sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikažejo sporočilo »CHECK ESC« ter kontrolni lučki © in . V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Sistem za pomoč pri vožnji s prikolico

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom ob uporabi prikolice. Zaznava nihanja, ki jih povzroča vleka prikolice v posebnih pogojih vožnje.

Pogoji delovanja

- Vlečno kljuko mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila.

- električni priključek mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- vlečna kljuka mora biti priključena na vozilo.

Način delovanja

Funkcija stabilizira vozilo:

- z nesimetričnim zaviranjem prednjih koles, s čimer zmanjša nihanja, ki jih povzroča prikolica;

- z zaviranjem vseh štirih koles in omejevanjem navora motorja, s čimer se hitrost vozila zmanjša do prenehanja nihanja.

Na to vas opozori utripanje kontrolne lučke na instrumentni plošči.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Princip delovanja

Ta sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih vozilih se slednje lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »CHECK ABS«, ki ga spremlja opozorilna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Aktivno zaviranje v sili

Sistem z radarjem 1 določa razdaljo do vozila pred vami in opozori voznika, če obstaja nevarnost za trčenje s prednjim delom vozila. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Opomba: radar 1 ne sme biti prekrit (z umazanijo, blatom, snegom...).

Delovanje

Če med vožnjo (pri hitrosti med 15 in 100 km/h) obstaja nevarnost trčenja z vozilom pred vami, opozorilna lučka utripna rdeče na instrumentni plošči, hkrati pa je slišati zvočni signal.

Če voznik pritisne na zavorni pedal in sistem zazna, da še vedno obstaja nevarnost trčenja, bo opozorilna lučka še naprej utripala na instrumentni plošči skupaj z zvočnim signalom, dokler sistem ne zazna, da nevarnosti trčenja ni več.

Če se voznik ne odzove na opozorilo in je trčenje neizbežno, sistem vključi zaviranje.

Sistem zazna samo vozila, ki vozijo v isto smer. Lahko se zgodi, da sistem ne zazna motoristov, ker je njihovo pot težko določiti.

Vklop/izklop sistema

Pri zaustavljenem vozilu in vključenem kontaktu:

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »AEBS ACTIVE«;

- za izključitev sistema pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb 3 ali 4. Prikaže se sporočilo »AEBS DEACTIVATED«, na instrumenti plošči pa se vklopi kontrolna lučka in sveti še naprej za potrditev izklopa sistema.

Pritisnite in držite enega od gumbov 3 ali 4, da ponovno vklopite sistem. Prikaže se sporočilo »AEBS ACTIVE«, na instrumentni plošči se izklopi kontrolna lučka .

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistem se ne more vključiti:

- če je prestavna ročica v nevtralnem položaju ali praznem teku;

- če je parkirna zavora vključena;

- v ovinku.

Motnje delovanja

Na instrumentni plošči se vklopita opozorilni lučki in , spremlja ju sporočilo »WARNING AEBSCHECK«, kar označuje napako v sistemu. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ko sistem zazna, da funkcija ni na voljo, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka in sveti, s sporočilom »WARNING AEBS DISABLED«.

Obstajata dve možnosti:

- Sistem je začasno onemogočen (primer: radar je prekrit z umazanijo, blatom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa izbriše;

- če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- Morebitno trčenje lahko vpliva na poravnavo in delovanje radarja. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju radarja (popravila, zamenjave, popravki barve) mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Nevarnost nenadnega zaviranja.

Aktivno zaviranje v sili

Omejitve delovanja sistema

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje, kjer je nameščen radar, mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- zavorne luči ne delujejo;

- na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovan;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari).

Prekinitev funkcije

Aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Nadzor oprijema

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Način »Cesta«

Ob zagonu vozila se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »STANDARD HIGHWAY MODE«. Odvisno od vozila se opozorilna lučka na instrumentni plošči izklopi.

Ta položaj omogoča optimalno uporabo v običajnih cestnih razmerah (suha, vlažna, rahlo zasnežena cesta itd.).

V načinu »Cesta« se uporabljajo funkcije sistema za krmiljenje spodrsavanja.

Način »Neutrjen teren«

Pritisnite stikalo 5: na instrumentni plošči se vklopita sporočilo »VARIABLEHIGHWAY MODE« in opozorilna lučka , odvisno od vozila.

Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje ...). V tem položaju je število vrtljajev motorja pod nadzorom voznika. Sistem samodejno preklopi v način »Cesta« pri hitrosti, večji od približno 50 km/h. Na instrumentni plošči se vklopi sporočilo »STANDARD HIGHWAY MODE«, odvisno od vozila se opozorilna lučka na instrumentni plošči izklopi.

Pnevmatike

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave), kot so originalne.

Pnevmatike morajo torej biti enake originalnim oziroma take, kot jih priporoča predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ta mehanizem glede na naklon samodejno zategne zavore in prepreči zdrs vozila nazaj medtem, ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore postopoma popustijo (vozilo se pomika glede na naklon).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo velik nagib itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.